Ρύθμιση Οφειλών για Ιδιώτες

Στα “Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά”, θα βρείτε όλες τις Υπηρεσίες για Ρύθμιση Οφειλών για Ιδιώτες, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Πώς είμαι βέβαιος πως θα επιλέξω την σωστή υπηρεσία για ρύθμιση οφειλών για ιδιώτες;

Οι Εξουσιοδοτημένοι Χρηματοοικονομικοί και Νομικοί Σύμβουλοι της Mattheou Financial Services (MFS), μελετούν την δική σας υπόθεση και σας κατευθύνουν για επιλογή της κατάλληλης υπηρεσίας για ιδιώτες.

Ποια είναι η διαδικασία της εφαρμογής της υπηρεσίας για ιδιώτες;

  1. Το γραφείο μελετά τα οικονομικά σας στοιχεία κάνοντας σας κάποιες ερωτήσεις.
  2. Στη συνέχεια σας κατευθύνει ποια υπηρεσία είναι καταλληλότερη ή/και συμφερότερη για εσάς.

Μπορώ να δω πραγματικές υποθέσεις και αποτελέσματα;

Ναι, φυσικά! Το γραφείο μας έχει τραπεζική γνώση με πολυετή εμπειρία από το 2006. Έχει διεκπεραιώσει πάνω από 2000 υποθέσεις, με μεγάλες επιτυχίες. Και μέχρι στιγμής, οι 9 στις 10 αιτήσεις εγκρίθηκαν. Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλύψετε πραγματικές υποθέσεις, οι οποίες πέτυχαν μεγάλο κούρεμα των οφειλών τους και καλύτερες δόσεις, μέσω των υπηρεσιών για ιδιώτες, όπως Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών.

Υπηρεσίες για ιδιώτες

Ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Ένταξη στον Πτωχευτικό Νόμο

Διαπραγμάτευση απευθείας με τον πιστωτή για ρύθμιση της οφειλής

Ένταξη στο πρόγραμμα προστασίας πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών για 12 έτη

Υπολογισμοί στους τόκους των αποφάσεων του Νόμου Κατσέλη

Αιτήσεις Ερμηνείας Επιτοκίου στο Νόμο Κατσέλη.

Εφέσεις κατά αποφάσεων του Νόμου Κατσέλη.

Αιτήσεις Μεταρρύθμισης στο Νόμο Κατσέλη.

Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής.

Ανακοπές κατά κατασχέσεων/πλειστηριασμών

Έκδοση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη

Scroll to Top