Οι αρχικές οφειλές που έχουν ρυθμιστεί, φτάνουν στα 6,33 δισ. ευρώ μέσω της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Η ιστορική επιτυχία του Εξωδικαστικού, διαπιστώνεται από τις 17.893 επιτυχείς ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά, και συγκεκριμένα οι 1.153 επιτυχείς ρυθμίσεις σημειώθηκαν τον Μάιο, οι οποίες αντιστοιχούν σε 420 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο, έχουν πραγματοποιηθεί ρυθμίσεις και για τους Ευάλωτους Οφειλέτες, δηλαδή οι πιστωτές υποχρεούνται να αποδέχονται την πρόταση ρύθμισης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Πιο αναλυτικά, έχουν γίνει οι πρώτες 374 ρυθμίσεις σχετιζόμενες με τους Ευάλωτους Οφειλέτες.

Ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τον Μάιο 2024;

Τα στατιστικά στοιχεία από την Έκθεση Προόδου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Μαΐου 2024 (βλέπε την πιο κάτω εικόνα):

  • Πραγματοποιήθηκαν 805 νέες ρυθμίσεις οφειλών.
  • Πραγματοποιήθηκαν 5.435 συνολικές ρυθμίσεις.
  • Πραγματοποιήθηκαν 1.996 νέες οριστικές υποβολές.
  • Πραγματοποιήθηκαν 4.243 νέες αιτήσεις στην πλατφόρμα.
  • Πραγματοποιήθηκαν 1.153 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα υψηλό σύνολο αρχικών οφειλών 420 εκ. ευρώ.
Στατιστικά στοιχεία Εξωδικαστικού Μηχανισμού Μάιος 2024 (5-24)
Στατιστικά στοιχεία Εξωδικαστικού Μηχανισμού 05/2024

Εκτός από τα στατιστικά στοιχεία του Εξωδικαστικού, έχουν δημοσιευτεί και τα στατιστικά στοιχεία των Διμερών Ρυθμίσεων.

Ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία των Διμερών Ρυθμίσεων για τον Απρίλιο 2024;

Στις Ρυθμίσεις Δανείων Χρηματοδοτικών Φορέων Απρίλιος 2024 (Διμερείς Ρυθμίσεις), θα δείτε αναλυτικά τα ποσοστά εγκρισιμότητας των χρηματοπιστωτικών φορέων (τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης), καθώς και τα στοιχεία μη εξυπηρετούμενων δανείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Το μεγαλύτερο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που καταγράφουν οι τράπεζες είναι καταγγελμένο και περίπου 20% βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης.

Επιπλέον, θα δείτε αναλυτικά τις ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στις 4 μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης δανείων, οι οποίες κατέχουν σχεδόν το 90% της αγοράς, και πραγματοποίησαν απευθείας διμερείς ρυθμίσεις για περίπου 5.500 οφειλέτες, με συνολικό ύψος οφειλών 358 εκατ. ευρώ.

Οι Χρηματοοικονομικοί και Νομικοί Σύμβουλοι της MFS, μπορούν να σας καθοδηγήσουν για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, την Έκδοση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη και για άλλες υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών.