Όσοι οφειλέτες έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, αλλά την έχασαν, τους δίνεται ξανά η ευκαιρία να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Το δικαίωμα επανένταξης στη ρύθμιση των δόσεων, προϋποθέτει καταβολή των εκπρόθεσμων δόσεων μέχρι τις 31 Μαΐου.

Το οικονομικό σχέδιο νόμου της επανένταξης σε ρυθμίσεις που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση (άρθρα 87 έως 92), το επανέφερε το Οικονομικό Επιτελείο στην επιφάνεια, με σκοπό οι οφειλέτες να μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές της εφορίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση στο παρελθόν, όμως δυστυχώς έχουν χάσει την ρύθμιση. Ευτυχώς, με την δυνατότητα αναβίωσης ρυθμίσεων, οι οφειλέτες μπορούν να επανενταχθούν:

 • στην πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων,
 • στις ειδικές ρυθμίσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης των 72 δόσεων,
 • και στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων.

Συγκεκριμένα, ρυθμίσεις προς τη φορολογική διοίκηση, που είχαν χαθεί από οποιαδήποτε αιτία, αν εξοφληθούν εφάπαξ οι ως τώρα ληξιπρόθεσμες δόσεις, ανεξαρτήτως αριθμού, μέχρι τις 31 Μαΐου, παρέχεται στους οφειλέτες το δικαίωμα επανένταξης και συνέχισης της ίδιας ρύθμισης δόσεων. Επίσης, στην περίπτωση που οφειλέτες έχουν καταβάλλει εκπρόθεσμα δόσεις, χωρίς να γνωρίζουν πως έχασαν την ρύθμιση, για να μπορούν να επανενταχθούν σε ρύθμιση, πρέπει να αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό. Μετά την εξόφληση των υπόλοιπων εκπρόθεσμων δόσεων, η εφορία θα υπολογίσει νέο δοσολόγιο με όσες δόσεις εκκρεμούν.

Ποιοι οφειλέτες έχουν δικαίωμα επανένταξης σε ρύθμιση δόσεων στην Εφορία;

 • Οφειλέτες που δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα πάνω από μία μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης, και επομένως έχασαν τη ρύθμιση. Δηλαδή, απευθείνεται σε οφειλέτες που είχαν χάσεις τις ρυθμίσεις τους, για τους εξής λόγους:
  • Είχαν πληρώσει οικιοθελώς εκπρόθεσμα δύο ή περισσότερες δόσεις των ρυθμίσεών τους, χωρίς να λάβουν υπόψιν τους πως τις είχαν χάσει,
  • η φορολογική διοίκηση δέσμευσε ποσά οφειλώμενων επιστροφών ή
  • χρηματικά ποσά των οφειλέτων παρακρατήθηκαν από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.
 • Οφειλέτες που ρύθμισαν οφειλές με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, αλλά έχασαν τη ρύθμιση αυτή, για τους εξής λόγους:
  • Δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις προβλεπόμενες φορολογικές δηλώσεις,
  • δεν αποπλήρωσαν εμπρόθεσμα ή δεν ρύθμισαν την πληρωμή δόσεων (ρύθμιση τμηματικής καταβολής) για νέες οφειλές που είχαν προκύψει.
 • Οφειλέτες φόρων και άλλων χρεών προς το Δημόσιο, οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι στις ρυθμίσεις των 72, 100 και 120 δόσεων, αλλά έχασαν την ρύθμιση, για τους εξής λόγους:
  • δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις προβλεπόμενες φορολογικές δηλώσεις ή
  • δεν ρύθμισαν εγκαίρως την πληρωμή δόσεων (ρύθμιση τμηματικής καταβολής) για νέες οφειλές που είχαν προκύψει.

Επιπλέον, οι κανόνες που έχουν σχέση με την απώλεια των ρυθμίσεων, θα εφαρμοστούν ορθά βάσει του νέου νόμου.

Τί ισχύει μέχρι σήμερα για όσους οφειλέτες που δεν υπέβαλαν τις προβλεπόμενες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ;

Για όσους δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν καθυστερημένα ακόμη και για μία ημέρα τις προβλεπόμενες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, ισχύει η απώλεια των ρυθμίσεων για άλλες οφειλές. Επίσης, για νέες τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, έστω και αν προέκυψαν για μία μέρα, ισχύει πάλι η απώλεια των ρυθμίσεων. Σύμφωνα, με τις διατάξεις που είχαν τεθεί σε διαβούλευση, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής των αναφερόμενων δικαιούχων και εξόφλησης οφειλών σε δόσεις που δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση εντός 3 μήνών, με σκοπό να μην χαθεί η ρύθμιση, δηλαδή:

 • Οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εντός 3 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Βέβαια, αν η προθεσμία έχει παρέλθει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 5 μήνες μετά (μέχρι τις 31 Μαΐου του 2024).
 • Να έχουν αποπληρώσει ή ρυθμίσει τις νέες οφειλές τους εντός 3 μηνών από την λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Με την ψήφιση από την Βουλή το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ισχύει η αναβίωση των ρυθμίσεων οφειλών για αυτούς που είχαν ρυθμίσει τα χρέη τους στο παρελθόν, αλλά είχαν απώλεια ρύθμισης.

Οι Χρηματοοικονομικοί και Νομικοί Σύμβολοι της MFS, μπορούν να σας καθοδηγήσουν για την Επανένταξη στη Ρύθμιση Δόσεων και για άλλες υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών.