Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2023, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές αιτήσεις αλλά και νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός έχει αυξημένη ζήτηση, επειδή έχει ως σκοπό το «μεγάλο κούρεμα», χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια και αποφυγή απώλειας περιουσίας του Οφειλέτη. Επομένως, ο Οφειλέτης κερδίζει το μεγαλύτερο δυνατόν κούρεμα, χαμηλότερες δόσεις και χαμηλότερο επιτόκιο. Το παραπάνω γεγονός, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ανοδική πορεία καταγραφής του αριθμού των αιτήσεων για «Ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» (Ν.4738/2020), καθιστά τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ως μία σημαντική «διέξοδο του Οφειλέτη από τα χρέη».

Οι τροποποιήσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, είχε ως σκοπό να δώσει πιο βέλτιστες λύσεις για την ρύθμιση οφειλών των Οφειλετών (φυσικών ή νομικών προσώπων). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι Οφειλέτες να προσδοκούν πιο άμεσες και καλύτερες ρύθμισεις των χρεών τους.

Πού οφείλει την άνοδό της η αυξημένη ζήτηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τους τελευταίους μήνες;

Η ανακούφιση πολλών Οφειλετών και η προσφυγή τους στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, οφείλεται στην μείωση του επιτοκίου για τις ρυθμίσεις με τους δημόσιους φορείς (Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης), από κυμαινόμενο Euribor τριμήνου + 5% που ήταν, σε σταθερό επιτόκιο 3%. Και σε άλλες νομοθετικές αλλαγές, όπως οι αλλαγές στον αλγόριθμο και στη ρύθμιση οφειλών συνυπεύθυνων προσώπων που αφορά στις οφειλές του Δημοσίου. Έτσι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία (βλέπε την πιο κάτω εικόνα) της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2023:

  • 4.270 εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
  • 2.289 νέες υποβολές αιτήσεων
  • 11.175 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ αρχικών οφειλών.
Στατιστικά στοιχεία Εξωδικαστικού Μηχανισμού 10-23
Στατιστικά στοιχεία Εξωδικαστικού Μηχανισμού 10/23

Επίσης, σύμφωνα με τον αριθμό των υποβληθέντων αιτήσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, μέχρι στιγμής, προορίζονται ρυθμίσεις οφειλών αξίας άνω των 22 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 13,67 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στις αιτήσεις, που έχουν ξεκινήσει στην πλατφόρμα, και τα 8,62 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένα αιτήματα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την επερχόμενη αύξηση ρυθμίσεων, τους επόμενους μήνες. Φυσικά, θα οφείλονται στις νομοθετικές αλλαγές των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, οι οποίες ισχύουν για όλους τους οφειλέτες, δηλαδή:

  • το μειωμένο σταθερό επιτόκιο στο 3% προς τις οφειλές Δημοσίου
  • η βελτίωση αλγόριθμου, δίνοντας μεγαλύτερα κουρέματα μέχρι και επιπλέον 28% στις ενυπόθηκες οφειλές.

Τί αναμένουν οι Οφειλέτες από την Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους;

Με αφορμή την έλλειψη, ενημέρωσης για την ρύθμιση οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και άλλων εργαλειών ρύθμισης χρεών φυσικού ή νομικού προσώπου προς το Δημόσιο και άλλους πιστωτές, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποφάσισε να σχεδιάσει μια ενημερωτική εκστρατεία για όλους τους οφειλέτες, εντός Ιανουαρίου. Η έλλειψη ενημέρωσης, αποτελεί την αιτία του χαμηλού ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας κατοικίας για τους ευάλωτους οφειλέτες που είναι σε ισχύ μέχρι να δημιουργηθεί ο Φορέας Ακινήτων. Στο ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας, έχουν ενταχθεί κάτω από 150 ευάλωτοι οφειλέτες, παρόλο που μπορούν να λάβουν επιδότηση 70-210 ευρώ, και παράλληλα να πάψουν οι διαδικασίες πλειστηριασμού.

Γενικά, η πρόταση αναπροσαρμογής ρύθμισης του χρέους των ευάλωτων οφειλέτων, η οποία προκύπτει από την εφαρμογή του αλγόριθμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από το σύνολο των πιστωτών. Επομένως, καταργείται η δυνατότητα των servicers να απορρίπτουν την πρόταση του Εξωδικαστικού, ακόμη και στην άρνηση ενός υπαλλήλου. Φυσικά, ο οφειλέτης δικαιούται να απορρίψει την πρόταση, αντίθετα οι πιστωτές θα μπορούν να την προσβάλουν στα δικαστήρια, μόνο με την προϋπόθεση ό,τι διαθέτουν αποδείξεις πως οι παράμετροι της αίτησης δεν είναι αληθινές. Έχει ως θετικό αποτέλεσμα πλήρη προστασία για τους ευάλωτους οφειλέτες και την κύρια κατοικία τους.

Για τις περιπτώσεις των μη ευάλωτων, όταν είναι πολύ κοντά στον πλειστηριασμό, προβλέπεται ότι οι servicers θα μπορούν να ζητούν προκαταβολή ως 10% επί της οφειλής, με σκοπό την τήρηση της ρύθμισης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και την αναστολή του πλειστηριασμού.

Η προκαταβολή ως 10%, ισχύει σε όσους έχουν προειδοποιηθεί 7-8 μήνες πριν το «καμπανάκι» του πλειστηριασμού, αλλά θέλουν να ρυθμίσουν την οφειλή τους.

Για τον οφειλέτη, βέβαια, δεν είναι εύκολο να συγκεντρώσει το ποσό της προκαταβολής, π.χ. 20.000 ευρώ για οφειλή 200.000 ευρώ. Ευτυχώς, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνονται υπόψιν οι περιπτώσεις οφειλέτων με ιδιαίτερους κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους, ώστε ο πιστωτής να μην απαιτήσει προκαταβολή. Το μέτρο της προκαταβολής εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά στην προσπάθεια μείωσης κάτω από το 35%-40% του ποσοστού των ρυθμίσεων, που αλλάζουν από τους πρώτους μήνες.

Η Ρύθμιση Οφειλών αποτελεί δυνατό εργαλείο προστασίας για τους ευάλωτους, και προβλέπεται αυξημένη ζήτηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τους επόμενους μήνες.

Οι Χρηματοοικονομικοί και Νομικοί Σύμβολοι της MFS, μπορούν να σας καθοδηγήσουν για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και για άλλες υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών.