Στις 31 Μαρτίου, νέο νομοσχέδιο τέθηκε προς συζήτηση από το Υπουργείο Οικονομικών, μία νέα δυνατότητα μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού που θα ωφελήσει αρκετούς Οφειλέτες. Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο θα πραγματοποιείται κούρεμα δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς να επιβαρύνεται το ωφελούμενο φυσικό πρόσωπο.

Τί εννοεί ακριβώς η νέα διάταξη που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας;

Οι χρηματοδοτικοί φορείς, συγκεκριμένα οι τράπεζες και οι services έχουν δικαίωμα να ρυθμίζουν δάνεια ή πιστώσεις με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, έχοντας το δικαίωμα στις κρατικές εγγυήσεις, και ταύτοχρονα μέσω του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, δίνεται η ευκαιρία διαγραφής χρεών του Οφειλέτη.

Τί γίνεται σε περίπτωση που προβλεφθεί ποσό διαγραφής;

Σύμφωνα με το «Άρθρο 102 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις (Ρυθμίσεις για χρηματοδοτικούς φορείς – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4738/2020):

4Β. Εάν προβλέπεται ποσό διαγραφής, οι χρηματοδοτικοί φορείς δικαιούνται να ζητήσουν από το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητή την εφάπαξ πληρωμή του εγγυημένου μέρους του ποσού αυτού ως συνόλου, με αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υποβάλλεται άμεσα μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης. Το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει σε εξόφληση των υποχρεώσεών του ως εγγυητής ως προς το ποσό της κύριας οφειλής που διαγράφεται πλήρως, χωρίς τη βεβαίωση του ποσού αυτού, ως εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου, σε βάρος του φυσικού προσώπου, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και με αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας των περ. β, γ, και δ της παρ. 6 του άρθρου 101 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).

Δηλαδή, μπορεί να ζητηθεί εφάπαξ από τους πιστωτές σε βάρος του Δημοσίου, το οποίο το εξοφλεί χωρίς όμως να το αναζητεί σε βάρος του ωφελούμενου φυσικού προσώπου.

Τί ισχύει για τις καταπτώσεις εγγυήσεων;

Η νομοθεσία για τις καταπτώσεις εγγυήσεων προβλέπει ότι το Δημόσιο πληρώνει τον πιστωτή (τράπεζα ή servicer), αλλά στη συνέχεια εισπράττει το ποσό μέσω φορολογίας από τον Οφειλέτη, τηρώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, οι οποίες ίσως φθάσουν μέχρι τον πλειστηριασμό ακινήτου. Αλλά, με τη νέα ρύθμιση, αλλάζουν τα δεδομένα, συγκεκριμένα το Ελληνικό Δημόσιο θα πληρώνει τον χρηματοδοτικό φορέα, αλλά δεν θα χρεώνει το ποσό στον Οφειλέτη.

Διαβάστε περισσότερα στην Σχέδιο Νόμου – άρθρο 102″ και “Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης – άρθρο 102″.

Οι Χρηματοοικονομικοί και Νομικοί Σύμβολοι της MFS, μπορούν να σας καθοδηγήσουν για το νέο νομοσχέδιο και για όλες τις υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών.