Θα ολοκληρωθεί η εκδίκαση των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη;

Όσες υποθέσεις του νόμου Κατσέλη εκκρεμούν, θα εκδικαστούν, εντός του 2024 ή 2025. Το θετικό είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών πραγματοποίησαν επικαιροποίηση στοιχείων στην πλατφόρμα «επαναπροσδιορισμού» του νόμου Κατσέλη, με σκοπό να πετύχουν την πλησιέστερη ημερομηνία εκδίκασης, γιατί αρκετές υποθέσεις είχαν αρχικά προγραμματιστεί μέχρι και το 2030.

Στην πλατφόρμα «επαναπροσδιορισμού», βρίσκονται συνολικά 46.856 υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη, από τις οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί 37.430 αποφάσεις Ειρηνοδικών. Αξίζει να αναφερθεί πως υπολογίζεται ότι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί είναι περισσότερες από 37.430, διότι τα ειρηνοδικεία καθυστερούν στην καταχώρηση των αποφάσεων στην ελ λόγω πλατφόρμα. Επίσης, το 75% των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη που εκκρεμούν, εκδικάστηκε εντός του 2022.

Τί γίνεται με τις υποθέσεις Κατσέλη που απορρίφθηκαν από το δικαστήριο;

Οι υποθέσεις Νόμου Κατσέλη που απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, ήταν περισσότερες από 15.000, δηλαδή περίπου το 40% από τις συνολικές υποθέσεις. Συνεπώς, λόγω μη ένταξης του οφειλέτη στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου, πραγματοποιήθηκε αναβίωση της οφειλής στα αρχικά ποσά και προστέθηκαν όλοι οι τόκοι από την ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου της Αίτησης.

Όσοι οφειλέτες έχουν απορριφθεί, είτε για ουσιαστικούς λόγους, είτε για τυπικούς λόγους (έλλειψη δικαιολογητικών, έλλειψη επιδόσεων, κλπ.) οδηγούνται σε έφεση ή διμερή διαπραγμάτευση με τον πιστωτή. Ταυτόχρονα, αυτοί οι οφειλέτες έχουν δικαίωμα ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Οι οφειλέτες που έχουν εγκριτική απόφαση από το Νόμο Κατσέλη, μπορούν να ενταχθούν επίσης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, αν έχουν περάσει 15 μήνες από την έκδοση της απόφασης, προκειμένου να ρυθμίσουν, για παράδειγμα, οφειλές Δημοσίου ή Ασφαλιστικών Ταμείων που δεν ρυθμίστηκαν με το Νόμο Κατσέλη.

Με ποια κριτήρια οι services έχουν ρυθμίσει 3 δις οφειλών;

Από τις απορριφθείσες υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη, οι services έχουν ρυθμίσει περίπου 3 δις οφειλών – κόκκινων δανείων. Οι ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων έχουν γίνει βάσει με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, η οποία αποτελεί από τα κύρια κριτήρια σε όλες τις περιπτώσεις.

Επίσης, στελέχη της αγοράς τονίζουν τον προσωποπαγή χαρακτήρα του νόμου Κατσέλη, δηλαδή προστατεύει συγκεκριμένο πρόσωπο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο αιτών-οφειλέτης και δεν προστατεύει τους συνοφειλέτες ή τους εγγυητές.

Οι Χρηματοοικονομικοί και Νομικοί Σύμβουλοι της MFS, μπορούν να σας καθοδηγήσουν για τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη  και για άλλες υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών.