Κύριε Ματθαίου, το τοπίο γύρω από τα δάνεια και τις τράπεζες είναι αρκετά ομιχλώδες. Παράλληλα, πρόκειται για έναν κλάδο με τον οποίο όλοι συναλλασσόμαστε αναγκαστικά, χωρίς όμως να έχουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις. Ποιος είναι ο ρόλος του χρηματοοικονομικού συμβούλου σε αυτό το πλαίσιο;

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει παιδεία στα θέματα διαχείρισης της χρηματοροής του νοικοκυριού μας. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται να προστεθεί ένα μάθημα στα σχολεία που θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Βασικές γνώσεις διαχείρισης χρήματος» και μέσω αυτού να διδασκόμαστε λίγα σχετικά με τα έσοδα- έξοδα αλλά και τις τράπεζες. Για παράδειγμα, οι πιστωτικές κάρτες δεν πρέπει να καταναλώνονται σαν τους ξηρούς καρπούς… Ο ρόλος του χρηματοοικονομικού συμβούλου σχετικά με τα τραπεζικά είναι ο αντίστοιχος του γιατρού για την υγεία μας, του δικηγόρου για τα νομικά θέματά μας ή του λογιστή για τα λογιστικά μας. Δηλαδή είναι απαραίτητος. Από τη μία, όταν κάποιος χρειάζεται δάνειο, θα πρέπει να αποτείνεται σε σύμβουλο, ώστε ο τελευταίος να φροντίσει ο δανεισμός να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο δαπανηρός αλλά και με όρους αποπληρωμής που ο πελάτης μπορεί να αντέξει. Από την άλλη, όταν πλέον κάποιος βρεθεί σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, αποτείνεται σε σύμβουλο, ώστε να βρει λύση για την αποπληρωμή των χρεών του.

Οι αριθμοί που έρχονται στη δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό σχετικά με την αύξηση του αριθμού των δανειοληπτών, αλλά και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους είναι απογοητευτικοί. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται αυτή η εικόνα στην πραγματικότητα και ποιες είναι οι συνέπειες για έναν δανειολήπτη, ο οποίος βρίσκεται μεν σε δυσχερή θέση, θέλει όμως παράλληλα να συνεχίσει την οικονομική δραστηριότητά του;

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, 5 ή 6 εκατομμύρια πολίτες της χώρας μας έχουν έστω και μία εγγραφή στα αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε. η οποία συγκεντρώνει στοιχεία δανειοληπτών. Από την πείρα του γραφείου μας τα πράγματα όντως είναι απογοητευτικά. Μας τηλεφωνούν υπερ- δανεισμένοι λογιστές, ασφαλιστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι (!), υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών (!), δηλαδή άνθρωποι που «κανονικά» δεν θα έπρεπε να έχουν δυσκολίες με τις τράπεζες. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι το κοινωνικό αυτό πρόβλημα είναι εκτεταμένο και βαθύ. Οι συνέπειες για τους δανειολήπτες ποικίλλουν ανάλογα με την οικονομική τους θέση. Συχνά όμως εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες. Η κυριότερη συνέπεια είναι φυσικά η δικαστική διεκδίκηση των οφειλών από τις τράπεζες αλλά και ο αποκλεισμός από οποιαδήποτε πιθανότητα δανεισμού. Στην πραγματικότητα πρέπει να μεριμνήσουν όλοι: (α) η πολιτεία με νόμους αλλά και εκπαίδευση, (β) οι τράπεζες με εύκαμπτη εισπρακτική πολιτική, (γ) οι πολίτες με υπευθυνότητα και (δ) οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι με υπηρεσίες σαν τις δικές μας.

Η αποπληρωμή χρεών με λευκό Τειρεσία

Ένα από τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές είναι η εξόφληση των οφειλών, όταν είναι γραμμένοι στο λευκό Τειρεσία. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό το «μάζεμα»; Ναι, είναι δύσκολο αν αποταθεί ο πελάτης κατ’ ευθείαν στην τράπεζα. Η αποπληρωμή των χρεών με λευκό Τειρεσία δύναται να γίνει με δάνειο βάσει ακινήτου και συγκεκριμένα κατοικίας ώστε να εξοφληθούν όλα. Η προσέγγιση της τράπεζας στο ζήτημα αυτό είναι πολύ διαφορετική όταν μελετάει την εισήγηση (ανάλυση, αίτημα κ.λπ.) του χρηματοοικονομικού συμβούλου και δη του γραφείου μας. Έτσι, λοιπόν αν κάποιος έχει κατοικία και είναι στο λευκό Τειρεσία, μπορεί να βοηθηθεί μέσω του γραφείου μας.

 

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρετε, ποιοι απευθύνονται σε εσάς, και ποιους μπορείτε να βοηθήσετε;

Να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι ίδια η λύση για κάθε πελάτη. Οι λύσεις που δίνουμε σε θέματα χρεών αλλά και άλλα θέματα είναι (α) δανειοδοτήσεις βάσει κατοικίας ώστε να μπορεί να βοηθηθεί ακόμα και εκείνος που είναι στο «λευκό» Τειρεσία, (β) ειδικά προγράμματα μακροπρόθεσμης αποπληρωμής ειδικά για εκείνους που είναι στον «μαύρο» Τειρεσία ή/και δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, (γ) διαγραφή εξοφλημένων δυσμενών και στη συνέχεια δανειοδότηση και (δ) προσφορά μετρητών σε περίπτωση αγοράς στέγης, το οποίο δεν σχετίζεται με αποπληρωμή χρεών αλλά είναι ένα δώρο για εκείνους που θα μας αναθέσουν τη χορήγηση του στεγαστικού τους δανείου. Αξίζει εδώ να αναφέρω ότι σε περίπου 12 ως 18 μήνες από τώρα θα έχουμε μια υπηρεσία βάσει της οποίας κάποιος με κατοικία ή κατάστημα θα μπορεί να δανειστεί ώστε να εξοφλήσει αλλά και να χρησιμοποιήσει χρήματα ακόμα και να είναι στον «μαύρο» Τειρεσία. Αλλά αυτό ακόμα σχεδιάζεται. Σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι που μπορούμε να βοηθήσουμε είναι άνθρωποι που χρειάζονται χρήματα ή αποπληρωμή χρεών και έχουν εξοφλημένα δυσμενή, ή είναι στο λευκό Τειρεσία. Βέβαια, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εκείνους που έχουν κατάλληλα στοιχεία για να αποταθούν κατευθείαν στην τράπεζα και έχουν συνειδητοποιήσει την αξία του επαγγελματία συμβούλου που θα κάνει την προεργασία. Θέλω να τονίσω ότι λύσεις έχουμε και για εκείνους που είναι στον «μαύρο» Τειρεσία, μόνο όμως για την αποπληρωμή των χρεών προς το παρόν (ως την εκπόνηση μελλοντικής υπηρεσίας). Για να εξεταστεί το αίτημα ενός πελάτη και να αποφασίσουμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε, ακολουθείται η εξής διαδικασία: Τηλεφωνεί ο πελάτης και του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις ώστε βάσει των στοιχείων που μας δίνει εξετάζουμε αν υπάρχει τραπεζικά εφικτή λύση και ποια. Έτσι του εξοικονομούμε χρόνο και χρήματα. Μόνο αν δούμε ότι υπάρχει λύση για το θέμα του, μας προσκομίζει τα κατάλληλα έγγραφα, ανοίγουμε το φάκελο και προχωρούμε.

Η βασική μας προσφορά είναι η γνώση. Εξασφαλίζουμε συνδυασμένες γνώσεις τραπεζικές και νομικές ώστε να μπορέσει να εξοφλήσει τις κάρτες και τα δάνειά του. Επίσης σε ό,τι αφορά την χορήγηση δανείων ξεπερνούμε κάποιες μικροδυσκολίες που δεν θα μπορούσε μόνος του. Επίσης, εξασφαλίζουμε δώρο μετρητά αν κάποιος χρειάζεται στεγαστικό ή επισκευαστικό δάνειο και το αναθέσει σε εμάς. Δηλαδή, αν πάει μόνος του στην τράπεζα δεν θα πάρει χρήματα δώρο ή θα πάρει μόνο την εκάστοτε προσφορά της τράπεζας. Το γραφείο μας δίνει επιπλέον 0,5% του στεγα- στικού δανείου: π.χ. στις 200 χιλιάδες στεγαστικό δίνουμε 1.000 ευρώ δώρο, στις 300 χιλιάδες 1.500 ευρώ δώρο, στις 400, 2.000 ευρώ δώρο κ.ο.κ. Τα μετρητά αυτά είναι προσφορά-δώρο από το γραφείο μας και δεν θα ζητηθούν πίσω καθόλου.

Ποια είναι τα δυνατά σημεία του προγράμματος μακροπρόθεσμης αποπληρωμής τραπεζικών οφειλών;

Επισημαίνω ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά μόνο κάρτες και δάνεια και όχι επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές. Για τους πελάτες που έχουν επιταγές ή γραμμάτια ή συναλλαγματικές ακολουθούμε άλλες λύσεις και πρέπει να είναι εξοφλημένα. Όσον αφορά στις κάρτες και τα δάνεια, επειδή αποτεινόμαστε στα τμήματα είσπραξης ή διαχείρισης των απαιτήσεων, τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Κατ’ αρχάς μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και όταν κάποιος είναι στον «μαύρο» Τειρεσία. Επίσης, οι μηνιαίες καταβολές δύνανται υπό προϋποθέσεις να είναι μικρότερες από τις αρχικές δόσεις, ώστε τελικά η συνολική μηνιαία καταβολή να είναι πραγματικά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του πελάτη. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε όλη την επικοινωνία με τις εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία που επιμελούνται την είσπραξη των οφειλών και τηλεφωνούν στους πελάτες, ώστε ο τελευταίος απαλλάσσεται από ένα μεγάλο άγχος.