Στα κριτήρια για την ένταξη ενός προσώπου στους ευάλωτους οφειλέτες δεν υπήρχε η αναπηρία του προσώπου αυτού, δημιουργώντας μία αδικία για τις πολύ ευπαθείς ομάδες, που έπασχαν από μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία. Πλέον, η αναπηρία κάποιου ατόμου προστίθεται στα κριτήρια για την «Έκδοση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη». 

Έτσι, «Ευάλωτος Οφειλέτης» ορίζεται με το κριτήριο αναπηρίας σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήριά, σύμφωνα με την ειδική διάταξη από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, η οποία συζητήθηκε με τις εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων δανείων»/ servicers.

Οι αναλυτικές λεπτομέρειες στην «Έκδοση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη», όπως το ακριβές ποσοστό αναπηρίας και τα αντίστοιχα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, θα καθοριστούν από Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι «με ειδική διάταξη διευρύνουμε τα κριτήρια ορισμού των ευάλωτων συμπολιτών μας συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς πλέον και τα άτομα με αναπηρία, με διευρυμένα όρια εισοδήματος και περιουσίας, κάνοντας πράξη ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύουμε ακόμα περισσότερο τους πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη στην προσπάθεια τους να αποπληρώσουν τις οφειλές τους».

Η προσθήκη κριτήριου αναπηρίας στους Ευάλωτους Οφειλέτες θα γίνει στο άρθρο 217 του Ν. 4738/2020, και ενδέχεται να γίνει απαλλαγή/ διαγραφή οφειλών με παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Πτωχευτικός Νόμος).

💡Σημαντική σημείωση: Στους Ευάλωτους Οφειλέτες συμπεριλαμβάνονται τα νοικοκυριά με εισόδημα έως 21.000 ευρώ ετησίως και με ακίνητη περιουσία έως 180.000 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Ποιοι ορίζονται ως «Ευάλωτοι Οφειλέτες» σύμφωνα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως ορίζει η σημερινή ισχύουσα Υπουργική Απόφαση 71670/2021 (ΦΕΚ Β 4500/29.09.2021) για τον καθορισμό των Όρων και Προϋποθέσεων του Επιδόματος Στέγασης;

Ας δούμε αναλυτικά τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

 • Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.
 • Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
 • Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ας δούμε αναλυτικά τα παρακάτω περιουσιακά κριτήρια:

 • Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.
 • Περιουσιακό τεκμήριο: Ως όρια καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζονται τα ακόλουθα:
  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 10.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη: 14.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη: 17.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω: 21.000 ευρώ

Ποια είναι η διαδικασία «Έκδοσης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη»;

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλη την διαδικασία, εδώ.

Οι Χρηματοοικονομικοί και Νομικοί Σύμβουλοι της MFS, μπορούν να σας καθοδηγήσουν για τη νέα διάταξη και για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την “Έκδοση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη”.