Νομοθεσία & Υπηρεσίες

Ανοίγουμε τον δρόμο προς την οικονομική ανακούφιση και την απαλλαγή από τα χρέη. Στη σημερινή εποχή, πολλοί άνθρωποι και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τα οικονομικά τους χρέη, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό οικονομικό άγχος. Εδώ, διατίθενται πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν τους νόμους και τις διαδικασίες διαγραφής οφειλών, προσφέροντας μια κατεύθυνση για όσους επιζητούν την επανακέρδιση της οικονομικής τους ελευθερίας. Εξερευνήστε τις πληροφορίες μας, επικοινωνήστε με ειδικούς και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία απαλλαγής από τα χρέη σας.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ξεκίνησε από 1-6-21, με πολύ καλές προοπτικές, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, ο οποίος αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα και ιδιώτες όσο και Επιχειρήσεις, είτε ατομικές είτε νομικής μορφής. Ο μηχανισμός αυτός είναι ιδανικός ώστε να μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές, τόσο σε Τράπεζες και Funds, όσο και στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία (οι λεγόμενες 240 δόσεις).
Μπορείτε εδώ να ακούσετε το σύντομο ηχητικό μήνυμα του Υπεύθυνου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της εταιρείας μας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Νόμος για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ή νόμος Κατσέλη ή νόμος 3869/10

Τον Ιούλιο του 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο οποίος προβλέπει ρυθμίσεις τραπεζικών οφειλών και άλλων χρεών, που δεν προέκυψαν από εμπορικές συναλλαγές ή αδικοπραξία.
Βάσει του Νόμου 3869/10 μπορούμε να εξασφαλίσουμε χαμηλή δόση προς όλες τις τραπεζικές οφειλές, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και μικρότερη δόση στα στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο. Αυτό προβλέπεται με δύο τρόπους: πρώτον τη μείωση του επιτοκίου που φτάνει ως και μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή τις εντελώς άτοκες δόσεις. Δεύτερον, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών αυτών. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο του Νόμου Κατσέλη είναι ότι μπορούμε να πετύχουμε διαγραφή μέρους του χρέους, ειδικά στα χωρίς προσημείωση καταναλωτικά δάνεια και κάρτες.

Μάθετε περισσότερα για Νόμος Κατσέλη για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Κώδικας Δεοντολογίας Τράπεζας της Ελλάδας – Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ)

Από 1/1/2016 τέθηκε σε Εφαρμογή ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών που είναι γενικές αρχές και κατευθύνσεις ώστε οι τράπεζες να εκπονήσουν προγράμματα ρύθμισης και διευθέτησης για τις καθυστερημένες οφειλές. Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τη το φάκελο σας ώστε να προχωρήσετε σωστά στη διαδικασία και να αποφύγετε τυχόν λάθη από απροσεξία ή άγνοια του Κώδικα Δεοντολογίας.

Μάθετε περισσότερα για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Οικονομικός Έλεγχος Δανείων – Διαγραφή Παράνομων Χρεώσεων

Μία ολοκληρωμένη υπηρεσία κυρίως για επιχειρηματίες αλλά όχι μόνο. Σε συνεργασία με κορυφαία εταιρεία πληροφορικής εξάγουμε όλες τις παράνομες χρεώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο δάνειό σας και οι οποίες καθιστούν το τρέχον υπόλοιπο πολύ μεγαλύτερο από το νόμιμο και συνεπώς άκυρο. Οι παράνομες χρεώσεις προκύπτουν τόσο από καταχρηστικούς και ακυρωμένους από δικαστήρια όρους των συμβάσεων, όσο και από χρεώσεις που δεν προβλέπονται καν στη σύμβαση!

Μάθετε περισσότερα για τη Διαγραφή Παράνομων Χρεώσεων

Διαγραφή παλαιών εξοφλημένων στοιχείων από τον Τειρεσία

Με την υπηρεσία αυτή γίνεται ολοσχερής διαγραφή δυσμενών στοιχείων από τα αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε. τα οποία αφορούν σε συναλλαγματικές ή/και επιταγές.
Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τα τις οποίες τα σώματα επιταγών ή συναλλαγματικών έχουν χαθεί ή σε άλλες περιπτώσεις, συμβαίνει ο αποδέκτης των γραμματίων αυτών να έχει τερματίσει την εμπορική δραστηριότητά του και να μην έχει προσκομίσει εξοφλητική βεβαίωση.

Μάθετε περισσότερα για τη διαγραφή δυσμενών στοιχείων από την Τειρεσίας επικοινωνώντας μαζί μας

Προγράμματα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων τραπεζικών οφειλών

Με αυτήν την υπηρεσία καλύπτουμε περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ξεκινούμε επικοινωνία με τις τράπεζες, ώστε με τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα που διαθέτουν να πετύχουμε ρύθμιση των οφειλών με 2 τρόπους: Μείωση του επιτοκίου από 2 ως 10 μονάδες και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής από 5 ως 15 έτη. Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από την τράπεζα, από το είδος της οφειλής (πιστωτική κάρτα, καταναλωτικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο), από το ήδη υπάρχον επιτόκιο καθώς και από τα υπόλοιπα έτη αποπληρωμής των υπαρχόντων χρεών.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι παλαιότερη υπηρεσία και πλέον δεν εφαρμόζονται. Παρακαλούμε δείτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες ή επιλέξτε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δανειοδότηση βάσει στέγης για αποπληρωμή τραπεζικών χρεών

Αιτούμαστε ένα νέο δάνειο σε συγκεκριμένη τράπεζα, με το οποίο θα αποπληρωθούν όλα τα υπόλοιπα χρέη κάρτες και δάνεια σε όλες τις άλλες τράπεζες. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του δανείου είναι ότι γίνεται με προσημείωση κατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται χαμηλό επιτόκιο από 2% ως 4% και ταυτόχρονα καθορίζουμε την αποπληρωμή ως 30 έτη, με αποτέλεσμα να προκύπτει πολύ μικρή δόση. Προϋπόθεση, για να επιτευχθεί το δάνειο, είναι να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές την ώρα που γίνεται η αίτηση, καθώς και να μην υπήρχε περίοδος δύο καθυστερημένων δόσεων τον τελευταίο χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Η συγκεκριμένη δανειοδότηση είναι παλαιότερη υπηρεσία και πλέον δεν εφαρμόζεται.

Νόμοι & Άρθρα

Με μία ολοκληρωμένη υπηρεσία, εντοπίζουμε και διαγράφουμε τις παράνομες χρεώσεις τραπεζών σε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι γενικές αρχές και κατευθύνσεις που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος στις υπόλοιπες Τράπεζες ώστε να καταφέρουν να διαχειριστούν τα “κόκκινα δάνεια”.
Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ (νόμος 3869/10) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2010 και προβλέπει την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι μπορούμε να σας βοηθήσουμε με μία σειρά πράγματα ώστε να ενταχθείτε επιτυχώς στο νέο Νόμο για την προστασία της κατοικίας.
Δημοσιέυτηκε η απόφαση για την Επιδότηση του Δημοσίου στη μηνιαία δόση, πολιτών που έχουν πληγεί από τον Κορονοιό! Το πρόγραμμα ονομάζεται και “πρόγραμμα Γέφυρα”.
Ξεκίνησε από 1-6-21, με πολύ καλές προοπτικές, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, ο οποίος αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα και ιδιώτες όσο και Επιχειρήσεις, είτε ατομικές είτε νομικής μορφής.
Scroll to Top