Ξεκίνησε από 1-6-21, με πολύ καλές προοπτικές, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, ο οποίος αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα και ιδιώτες όσο και Επιχειρήσεις, είτε ατομικές είτε νομικής μορφής. Ο μηχανισμός αυτός είναι ιδανικός ώστε να μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές, τόσο σε Τράπεζες και Funds, όσο και στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία (οι λεγόμενες 240 δόσεις)

Μπορείτε εδώ να ακούσετε το σύντομο ηχητικό μήνυμα του Υπεύθυνου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της εταιρείας μας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

 

Πολλοί συγχέουν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό με τον Πτωχευτικό Νόμο. Παρότι, δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα και στο ίδιο ΦΕΚ, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Η βασική και μεγάλη διαφορά τους είναι ότι στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό πρέπει να ενταχθούν πρόσωπα (Νομικά ή Φυσικά) τα οποία τους ενδιαφέρει να κρατήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας. Ενώ στον Πτωχευτικό Νόμο εντάσσονται πρόσωπα που δεν τους ενδιαφέρει αν θα χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών;

(α) Είναι ολιστική διαδικασία με την έννοια, ότι ρυθμίζονται όλες οι οφειλές του Οφειλέτη (Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο) και δεν μένει τίποτα έξω. Επίσης, όλοι οι πιστωτές βλέπουν όλους τους πιστωτές, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εικόνα και βιωσιμότητα του Οφειλέτη. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζει κάποιος πιστωτής ότι η ρύθμιση προς εκείνον είναι μέρος μίας συνολικής ρύθμισης ώστε τελικά ο οφειλέτης “να σταθεί στα πόδια του”

(β) Προβλέπει κούρεμα των οφειλών, μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της αποπληρωμής.

(γ) Προφυλάσσονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη.

(δ) Ρυθμίζονται οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 240 δόσεις, με κούρεμα 90% όλων των τόκων και των προσαυξήσεων!

(ε) Αν συμφωνήσουμε με την πλειοψηφία των πιστωτών, τότε η μειοψηφία υποχρεούται να ακολουθήσει. Ως πλειοψηφία νοείται τουλάχιστον το 60% του ποσού των οφειλών, που πρέπει να περιλαμβάνει το 40% του ποσού των οφειλών οι οποίες έχουν προσημείωση.

(στ ) Κατά περίπτωση και υπό προϋποθέσεις, αν υπογράψουμε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, τότε επιδοτείται από το Δημόσιο με ένα ποσό η μηνιαία δόση όλων των δανείων που έχουν προσημείωση, για 5 έτη. Την επιδότηση την παίρνουμε για 5 έτη, ακόμα και αν έχουμε οφειλές προς το Δημόσιο.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούμε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών;

Η πρώτη προϋπόθεση ειναι να μη χρωστάμε πάνω από το 90% του ποσού των οφειλών μας σε μία τράπεζα / fund. Αυτό βέβαια είναι προϋπόθεση μόνο για να γίνει ρύθμιση οφειλών προς τις τράπεζες / fund. Σε ό,τι αφορά το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ρυθμίζονται ανεξάρτητα από αυτό. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να χρωστάμε συνολικά πάνω από 10.000 ευρώ σε όλους τους πιστωτές μας.

Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ή προθεσμία για να ενταχθώ;

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την ένταξή μας στη διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποια προθεσμία.

Τι μπορώ να πετύχω αν ενταχθώ στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Οι κατευθύνσεις που έχουν δωθεί σε τράπεζες και στο Δημόσιο/Ασφαλιστικά ταμεία είναι να γίνεται κούρεμα των οφειλών (haircut), χαμηλότερες δόσεις, χαμηλότερα επιτόκια και επιμήκυνση στην αποπληρωμή. Ειδικά για τις τράπεζες και τα fund η αποπληρωμή μπορεί να φτάσει ως και 35 έτη, ανάλογα βέβαια αν υπάρχει προσημείωση, ενώ στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 20 έτη (240 δόσεις), ανάλογα βέβαια το ποσό που χρωστάμε. Επίσης, γίνεται κούρεμα 90% των τόκων και των προσαυξήσεων στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Όλα τα παραπάνω βασίζονται (α) στα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη και (β) στα έσοδα και έξοδα του Οφειλέτη. Όμως, η τελική λύση δεν δύναται να είναι γνωστή από πριν, δηλαδή τι ακριβώς πρόταση θα υποβληθεί από τους Πιστωτές. Αυτό είναι ξεχωριστό ζήτημα για κάθε περίπτωση και οι τελικές προτάσεις από τους πιστωτές υποβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας. Μάλιστα, οι τράπεζες και τα Funds δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν πρόταση αν δεν το επιλέξουν.

Πρέπει να έχω καθυστέρηση στις οφειλές μου για να ενταχθώ;

Όταν έστω και μία οφειλή, είτε στο Δημόσιο, είτε στα Ασφαλιστικά ταμεία, είτε στις τράπεζες / funds είναι καθυστερημένη πάνω από 3 μήνες, τότε μπαίνουμε κανονικά. Αν όλες οι οφειλές, έχουν καθυστέρηση από 0 ως 3 μήνες τότε μπαίνουμε, αν και μόνο αν, αποδείξουμε ότι τα εισοδήματά του Οφειλέτη έχουν μειωθεί κατά 20% ή οι δαπάνες του έχουν αυξηθεί κατά 20%.

Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας του Εξωδικαστικού;

Από το ξεκίνημα της αίτησης, σε περίπου 20 ημέρες, αντλούνται αυτόματα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τα Φορολογικά στοιχεία του οφειλέτη, δηλαδή εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία και τα Τραπεζικά στοιχεία, δηλαδή οφειλές και καταθέσεις. Στη συνέχεια, συμπληρώνονται από το γραφείο μας συγκεκριμένα στοιχεία και πραγματοποιούνται συγκεκριμένες μοναδικοποιήσεις που θα βοηθήσουν στο υπολογιστικό εργαλείο της διαδικασίας. Επίσης, μεταφορτώνονται από το γραφείο μας και άλλα έγγραφα που δεν έχουν αντληθεί αυτόματα. Στη συνέχεια, υποβάλλεται η αίτηση και περνάει σε ένα Αυτόματο Υπολογιστικό Εργαλείο που λαμβάνει υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες του Οφειλέτη, ώστε να εμφανίσει και στο γραφείο μας και στους πιστωτές συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης της κάθε οφειλής ξεχωριστά. Κατόπιν, μέσα σε 10 ημέρες απαντούν οι πιστωτές και αν συμφωνήσουμε με τους πιστωτές, τότε περνάει η αίτηση για έγκριση και από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτό το σημείο υπογράφουμε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης και ολοκληρώνεται η διαδικασία, η οποία μπορεί να κρατήσει συνολικά περίπου 2 με 2,5 μήνες. Προσοχή: Αν οι Τράπεζες / Funds δεν βάλουν πρόταση, κατά πλειοψηφία, τότε με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ρυθμίζουμε τις οφειλές μας. Αν οι πιστωτές βάλουν πρόταση, κατά πλειοψηφία, τότε είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε με τις Τράπεζες / Funds , ώστε να ρυθμιστούν και οι οφειλές στο Δημόσιο / Ασφαλιστικά Ταμεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Η Εταιρεία μας εξειδικεύεται στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και μπορεί να σας βοηθήσει!

ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΔΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ