Προστασία Πρώτης Κατοικίας με Νέο Νόμο για Κόκκινα Δάνεια

Η Προστασία της Κατοικίας πήρε παράταση ως 31/7/2020! Tο γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει!
Παρακαλούμε επειδή τα στάδια της αίτησης κάνουν κάποιες μέρες να ολοκληρωθούν, καλέστε μας ΑΜΕΣΑ!

Βάσει του Νόμου για τα κόκκινα δάνεια που αντικατέστησε το Νόμο Κατσέλη.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει!
Ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι μπορούμε να σας βοηθήσουμε με μία σειρά πράγματα ώστε να ενταχθείτε επιτυχώς στο νέο Νόμο για την προστασία της κατοικίας

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας, παρακολούθησαν ειδικό σεμινάριο από την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους που πραγματοποιήθηκε για ειδικούς!

 • Μελετάμε για εσάς τα πρώτα έγγραφά σας ώστε να δούμε αν είστε επιλέξιμοι και ως εκ τούτου, αν δεν είστε, να μην μπαίνετε στον κόπο να συγκεντρώνετε όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και να χάνετε χρόνο στην πλατφόρμα.
 • Από την πρώτη μελέτη που διεξάγουμε στα έγγραφά σας, μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε να διορθώσετε με το λογιστή σας, παράδειγμα στο Ε1 ή στο Ε9 έναν απλό κωδικό, ώστε τελικά να είστε επιλέξιμοι. Απαιτεί γνώσεις!
 • Υποβάλλουμε αντί για εσάς την αίτηση στην πλατφόρμα, η οποία και αυτή, έχει τα δικά της “δύσκολα” σημεία.
 • Πολύ σημαντικό! Σας συμβουλεύουμε σχετικά με την εμπορική αξία της κατοικίας σας ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό κούρεμα!
 • Μελετάμε μαζί την πρόταση της τράπεζας και σας συμβουλεύουμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει ώστε τελικά ή να αποδεχτούμε ή να προχωρήσουμε δικαστικά.
 • Το γραφείο μας σας παρέχει και Νομικές Υπηρεσίες σε περίπτωση που χρειαστεί να υποβάλλουμε αίτηση στο δικαστήριο ώστε να επιτευχθεί δικαστικά η ρύθμιση!

Πλεονεκτήματα Νέου Νόμου για την Προστασία της Πρώτης Κατοικίας

 1. Είναι κυρίως εξωδικαστική διαδικασία!
 2. Καθορίζει πλεονεκτικό επιτόκιο, καλύτερο από τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια και επιχειρηματικά δάνεια!
 3. Εντάσσει και τα επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση!
 4. Προβλέπει κούρεμα των οφειλών αν αυτές ξεπερνούν το 120% της αξίας της πρώτης κατοικίας!
 5. Εντάσσει και ιδιώτες αλλά και τους εμπόρους και τα μέλη εταιρειών!
Το κυριότερο πλεονέκτημα του Νόμου είναι ότι το Δημόσιο επιδοτεί μέρος της δόσης (από 20% ως και 50%) για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του προγράμματος!

Προυποθέσεις Νέου Νόμου για την Προστασία της Κατοικίας

Κωδικοποιημένα οι προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί είναι:

 1. Ο οφειλέτης να έχει κύρια κατοικία είτε ολόκληρη είτε μερίδιο σε αυτήν.
 2. Να μην έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση του Νόμου Κατσέλη από δόλο ή εγκριτική απόφαση.
 3. Η αντικειμενική αξία της εν λόγω κύριας/πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ αν υπάρχουν προσημειούχα επιχειρηματικά δάνεια ή τις 250.000 ευρώ αν δεν υπάρχουν προσημειούχα επιχειρηματικά δάνεια.
 4. Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος αφαιρουμένων όλων των φόρων, να μην ξεπερνάει 12.500 ευρώ για ένα άτομο, 21.000 ευρώ για δύο ενήλικες, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος ως και 3 μέλη.
 5. Η συνολική αξία των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων, πέραν της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.
 6. Οι καταθέσεις δεν υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.
 7. Να υπάρχει τουλάχιστον μία οφειλή με προσημείωση στην πρώτη κατοικία.

Το ποσό οφειλής για κάθε πιστωτή να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και 100.000 ευρώ σε περίπτωση που περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

Ποιες οφειλές εντάσσονται:

Οφειλές που έχουν προσημείωση στην πρώτη/κύρια κατοικία, να μην έχουν ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη και να μην έχουν εγγύηση του Δημοσίου

Αν έχετε οφειλές χωρίς προσημείωση μπορούμε να βρούμε λύση και για αυτές!