Κώδικας Δεοντολογίας – Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι γενικές αρχές και κατευθύνσεις που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος στις υπόλοιπες Τράπεζες ώστε να καταφέρουν να διαχειριστούν τα “κόκκινα δάνεια”. Οι κατευθύνσεις αυτές περιλαμβάνουν συνοπτικά 3 τομείς:

(α) Εσωτερικές αλλαγές στις τράπεζες  (πχ δημιουργία ειδικών επιτροπών εξέτασης των αιτημάτων, ειδικά σημεία επικοινωνίας του Κώδικα Δεοντολογίας με των οφειλέτη) προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα κόκκινα δάνεια

(β) Συμπεριφορά και επικοινωνία με τον δανειολήπτη προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της καθυστέρησης

(γ) Γενικές κατευθύνσεις ώστε να εκπονηθούν τα κατάλληλα προγράμματα ρύθμισης και διευθέτησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του δανειολήπτη

Συχνές ερωτήσεις για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων

Η Δ.Ε.Κ – Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων είναι η διαδικασία με την οποία θα καταλήξει η τράπεζα με τον δανειολήπτη σε μία κοινά αποδεκτή λύση για τα “κόκκινα δάνεια” του οφειλέτη

Περιλαμβάνει τα εξής στάδια και σε αυτά μπορεί να σας βοηθήσει το γραφείο μας.

(α) Καταθέτουμε φάκελο στην τράπεζα με τα δικαιολογητικά μας στοιχεία και συμπληρωμένη την Τυπική Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (ΤΥ.Κ.Ο.Π). Το γραφείο μας εδώ σας βοηθάει να συμπληρώσετε σωστά το έντυπο ώστε να μην υπάρχουν τυχόν λάθη. Επίσης,  σε αυτό το στάδιο, αν οφείλετε σε παραπάνω από μία τράπεζα ενημερώνει το γραφείο μας  την κάθε μία, για την ύπαρξη οφειλών και στις άλλες, σημαντικό στοιχείο για την αποφυγή λαθών στη συνέχεια.

(β) Η τράπεζα μας απαντάει σε 1 με 2 μήνες από τη στιγμή που καταθέτουμε το φάκελο. Οι τράπεζες έχουν περιθώριο να απαντήσουν 6 μήνες από την κατάθεση του φακέλου και βέβαια σε αυτό το στάδιο συνεννοούνται μεταξύ τους ώστε να μην προχωρήσει καμία σε δικαστικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη.

(γ) Αξιολογούμε μαζί σας τις προτάσεις οι οποίες πρέπει να είναι υποχρεωτικά από 2 και πάνω. Στη συνέχεια, αν η τράπεζα έχει παρατυπίσει βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας τότε δικαιούμαστε να κάνουμε ένσταση με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία την οποία υποχρεούνται να την εξετάσουν με ειδική επιτροπή εξέτασης ενστάσεων.

Συνήθως, οι προτάσεις που δίνονται από τις τράπεζες είναι

(α) Περίοδος χάριτος ή μικρή δόση στα πλαίσια των δυνατοτήτων του πελάτη
(β) Πολλές φορές μικρότερο επιτόκιο
(γ) Κάποιες φορές αλλά όχι σπάνια μικρό κούρεμα τόκων ή κεφαλαίου. Το συγκεκριμένο προνόμιο δίνεται περισσότερο σε “κόκκινα δάνεια” που δεν έχουν εξασφαλίσεις.