Ο Νόμος Κατσέλη ισχύει για όσους δεν έχουν ακίνητα, ή έχουν ασήμαντα μερίδια, ή αγροτεμάχια άνευ αξίας! Τηλεφωνήστε μας τώρα ώστε να εξετάσουμε το θέμα σας!

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ (νόμος 3869/10) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2010 και προβλέπει την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Προσοχή! για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα για το Νόμο Κατσέλη θα χρειαστεί να μελετήσετε τις αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη 2015.

Ποια χρέη καλύπτει;

Ο νόμος Κατσέλη καλύπτει χρέη σε:

 • όλους τους τύπους στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων (ανοιχτά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια πρώτης κατοικίας, δάνεια πρώτης κατοικίας από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΚ), δάνεια πρώτης κατοικίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δάνεια επισκευαστικά κατοικίας κτλ.)
 • πιστωτικές κάρτες
 • προς το Δημόσιο

Ο νόμος Κατσέλη ΔΕΝ καλύπτει χρέη:

 • από εμπορικές συναλλαγές ή αδικοπραξία

Πως επιτυγχάνεται η ρύθμιση χρεών;

Βάσει του νόμου Κατσέλη μπορούμε να εξασφαλίσουμε χαμηλή δόση προς όλες τις τραπεζικές οφειλές, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και μικρότερη δόση στα στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο.

Η εξασφάλιση των χαμηλών δόσεων προς όλες τις τραπεζικές οφειλές επιτυγχάνεται με:

 • Μείωση του επιτοκίου που φτάνει ως και μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή με εντελώς άτοκες δόσεις
 • Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών
 • Διαγραφή χρεών (μερική ή πλήρης απαλλαγή)

Πότε επιτυγχάνεται διαγραφή χρεών;

Σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του πελάτη και τα περιουσιακά του στοιχεία, μπορούμε να επιτύχουμε και διαγραφή μέρους του χρέους! Εδώ ο νόμος Κατσέλη ευνοεί ιδιαίτερα υπερχρεωμένους πολίτες που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 8 παρ. 2).

Τι προβλέπει ο νόμος για την πρώτη κατοικία;

Ο νόμος Κατσέλη προβλέπει την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη από την υπό ρευστοποίηση περιουσία του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι προβλέπει ο νόμος για την πρώτη κατοικία, την ρύθμιση τυχών στεγαστικού δανείου για αυτήν και άλλες σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε επιλέξτε Νόμος Κατσέλη για την πρώτη κατοικία.

Πότε επιτυγχάνεται ολική διαγραφή χρεών;

Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από όλα τα τραπεζικά χρέη του δανειολήπτη, όταν συντρέχουν μακροχρόνια ανεργία ή μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή άλλα παρόμοιας σοβαρότητας προβλήματα (άρθρο 8 παρ. 5).

Πότε γίνεται αναστολή διαταγών πληρωμής;

Ο νόμος Κατσέλη προβλέπει επίσης την αναστολή διαταγών πληρωμής από τη στιγμή της κατάθεσης στο ειρηνοδικείο της αντίστοιχης αίτησης.

Πόσο διαρκεί η αποπληρωμή των χρεών μετά την ρύθμιση;

Η αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών μέσω του νόμου Κατσέλη ολοκληρώνεται από 4 ως 20 έτη, ώστε ο υπερχρεωμένος πολίτης να απαλλαγεί από το μεγάλο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και της υπερχρέωσης και να επανέλθει στην υγιή συναλλακτική συμπεριφορά με τις τράπεζες.

Που μπορώ να διαβάσω τον νόμο 3869/2010;

Διαβάστε το ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις στην ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 που εκδόθηκε στις 3 Αυγούστου 2010 (03/08/2010) επιλέγοντας ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3869/2010

Ποιά ήταν η πρώτη θετική απόφαση για τον νόμο 3869/10;

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε στις 28/06/2011 την υπ΄ αριθ. 15/Φ1/2011 απόφασή η οποία είναι η πρώτη θετική δικαστική απόφαση σε όλη την Ελλάδα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Ποιές τροποποιήσεις έγιναν στον νόμο 3869/10;

Άρθρο 85 του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3869/2010: Με το άρθρο 85 του νόμου 3996/2011 για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 170) επιχειρείται η διασάφηση του περιεχομένου ορισμένων διατάξεων του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με σκοπό αφενός μεν την άρση αμφισβητήσεων που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων και αφετέρου την απλοποίηση της διαδικασίας.

Άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011): Με άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3869/2011 μέχρι τις 31/12/2012.

Υπάρχουν παραδείγματα εφαρμογής του νόμου Κατσέλη;

Για μερικά ενδεικτικά παραδείγματα της εφαρμογής του νόμου Κατσέλη σε πελάτες του γραφείου μας παρακαλούμε επιλέξτε ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Επίσης μπορείτε να βρείτε πολλές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη σε περιπτώσης υπερχρεωμένων νοικοκυριών στην σελίδα μας Δικαστικές Αποφάσεις.

Ποια είναι τα στάδια για την ρύθμιση;

Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει 4 στάδια ρύθμισης:

 • Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
 • Συμβιβασμός ή Προσωρινή Διαταγή ενώπιον Ειρηνοδικείου: Ο Ειρηνοδίκης δίνει απόφαση για καταβολές ως την οριστική συζήτηση που γίνεται η δικαστική ρύθμιση οφειλών.
 • Δικαστική ρύθμιση οφειλών: το δικαστήριο μετά τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών, προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον Νόμο Κατσέλη

Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παρακαλούμε επιλέξτε ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένου να διαπιστώσουμε αν εντάσσεται το θέμα σας στο νόμο Κατσέλη (3869/10) επιλέγοντας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Εφόσον εντάσσεστε μπορούμε να σας βοηθήσουμε με:

 • τον εξωδικαστικό σας συμβιβασμό
 • την αίτηση σας προς στο Ειρηνοδικείο
 • τον συμβιβασμό σας ενώπιων του Ειρηνοδικείου
 • την δικαστική ρύθμιση των οφειλών σας
 • τις τηλεφωνικές κλήσεις από τους πιστωτές σας

και φυσικά να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις για εσάς!