Οικονομικός Έλεγχος Δανείων (Auditing)

Με μία ολοκληρωμένη υπηρεσία, εντοπίζουμε και διαγράφουμε τις παράνομες χρεώσεις τραπεζών σε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Έλεγχος για την ύπαρξη παράνομων χρεώσεων των τραπεζών (πρώτο βήμα)

Με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο ελέγχουμε τις εγγραφές των αναλυτικών λογαριασµών δανείων, παρουσιάζοντας τις χρεώσεις που αποκλίνουν από τους όρους της Σύµβασης που έχει συναφθεί με το Πιστωτικό ίδρυμα (π.χ. διαφορά τόκων) αλλά και αυτές που αντιβαίνουν σε Νόµους, Εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος και δικαστικές αποφάσεις.

Συνεργαζόμαστε με κορυφαία εταιρεία πληροφορικής ώστε ψηφιοποιούμε τις δανειακές συμβάσεις, όπως επίσης όλες τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη ημέρα σύναψης του δανείου. Με αυτοματοποιημένο τρόπο προκύπτουν οι καταχρηστικές χρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που οφείλονται στην καταστρατήγηση των  Γενικών  Όρων  Συναλλαγών και έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του επιχειρηματία ή του ιδιώτη με ποσά άκυρα και παράνομα.

Η εφαρμογή συγκρίνει πάνω από 45 μεταβλητές που αναφέρονται σε όρους που συνήθως παραβιάζονται, όπως διάφορα έξοδα (π.χ. Έξοδα φακέλου), προμήθειες (π.χ. Προμήθεια εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης), πρόωρης  εξόφλησης δανείου, τοκισμός με επιτόκια ανώτερα των δικαιοπρακτικών, ορισμός  ημερολογιακού έτους 360 αντί 365 ημερών, κ.ά.

Παράλληλα, στο σύστημα είναι αποθηκευμένες σχετικές βιβλιοθήκες δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες αντιπαραβάλλονται αυτόματα με τις δανειακές συμβάσεις και επισημαίνονται τα κρίσιμα – «ύποπτα» σημεία.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί περισσότερες από 300 υποθέσεις σε όλο το εύρος των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και η εμπειρία έχει δείξει ότι η διαφορά κυμαίνεται μεταξύ 15% – 25% του ποσού του δανείου.

Διαγραφή παράνομων χρεώσεων των τραπεζών (δεύτερο βήμα)

Αφού έχει ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος του δανείου, στη συνέχεια αποστέλλουμε εξώδικο προς την τράπεζα με το οποίο απαιτούμε τη διαγραφή των παράνομων χρεώσεων. Αν η τράπεζα δεν απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ή αν απαντήσει αρνητικά τότε προχωράμε σε αγωγή εναντίον της. Ταυτόχρονα καταθέτουμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ώστε να είναι προστατευμένος ο δανειολήπτης ώσπου να εκδικαστεί η υπόθεση.