Αυτή η απόφαση είναι αρκετά καλή αν και δεν εμπεριέχει κούρεμα χρέους. Ο αιτών είναι νέος, ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς οικογένεια. Δέχεται την προστασία της πρώτης κατοικίας του, της οποίας όμως η αντικειμενική αξία είναι αρκετά μεγαλύτερη από τις οφειλές του. Όλα του τα χρέη είναι καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες που σημαίνει ότι το επιτόκιό τους ανέρχεται από 12,5% ως 18,5%! Το συνολικό ποσό είναι 45.500€. Με αυτήν την απόφαση τα πρώτα 9.000€ γίνονται εντελώς άτοκα και τα υπόλοιπα 36.500€ γίνονται με περίπου 2% επιτόκιο! Η δόση θα είναι μόλις 150€ το μήνα!