Περιπτώσεις Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πραγματικές περιπτώσεις υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών που διαχειρίστηκε το γραφείο μας με ιδιαίτερη επιτυχία!

* σε όλα τα αρχεία pdf των Συμβάσεων έχουν σβηστεί τα προσωπικά στοιχεία των Αιτούντων για λόγους απορρήτου.

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Τράπεζες/Fund, σε Εφορία/ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), πραγματοποιήθηκε Νέα Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους! Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε CEPAL, DOVALUE, ΑΤΕ, ΕΘΝΙΚΗ και σε Δημόσιο, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 • Στις Τράπεζες/Fund, εκτός από 2 δάνεια, σε όλα τα υπόλοιπα κούρεμα από 69,12% ως και 80% και ρύθμιση ως 288 δόσεις.
 • Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 60,99% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.
 • Στο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 34,62% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 7-9.

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), πραγματοποιήθηκε Νέα Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους! Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 • Στην Intrum και στην Dovalue, εκτός από 3 δάνεια, σε όλα τα υπόλοιπα κούρεμα από 24% εώς 80%και ρύθμιση σε 420 δόσεις.
 • την Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 78,36% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.
 • Στο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 35,72% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 6-7.

Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε Τράπεζες/fund, Δημόσιο και ΑΑΔΕ

Ακόμα μία περίπτωση φυσικού προσώπου με οφειλές και σε Τράπεζες/fund, Δημόσιο και ΑΑΔΕ.

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 • Οι Τράπεζες/Fund, εκτός από 2 δάνεια στα οποία δεν έκαναν κούρεμα, σε όλα τα υπόλοιπα έκαναν από 64,27% ως και 80% κούρεμα!
 • Οι Τράπεζες/Fund έκαναν καλύτερο επιτόκιο 6,30% στα προσημειούχα δάνεια και 6,80% στα μη προσημειούχα δάνεια.
 • Επετεύχθη αποπληρωμή από 24 ως 240 μήνες σε Τράπεζες/Fund.

Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 6-7 (Τράπεζες/Fund και Δημόσιο), και στις σελίδες 13 (δόσεις Τράπεζες/Fund), 31 (δόσεις ΑΑΔΕ).

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), πραγματοποιήθηκε Νέα Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους! Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 •  Στην Intrum κούρεμα 80% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.
 • Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 79,06% και ρύθμιση σε 132 δόσεις.
 • Στο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 22,67% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 5-6.

Διμερείς Συμβάσεις σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

Φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, επετεύχθη Διμερείς Συμβάσεις Αναδιάρθρωσης. Δηλαδή, στην ΑΑΔΕ έγινε κούρεμα 68,82% και αποπληρωμή σε 240 δόσεις, και  στον ΕΦΚΑ έγινε κούρεμα 42,94% και αποπληρωμή σε 240 δόσεις! Διαβάστε περισσότερα στις συμβάσεις, δώστε έμφαση στην σελίδα 3 και στις 2 συμβάσεις.

Διμερείς Συμβάσεις σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΑΑΔΕ/Εφορία και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), επετεύχθη Διμερείς Συμβάσεις σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΑΑΔΕ/Εφορία και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ. Δηλαδή, στην ΑΑΔΕ/Εφορία έγινε κούρεμα 88,25%, και από 108.160,72 ευρώ ποσό χρέους, ο οφειλέτης τελικά θα πληρώσει μόνο 14.402,26 ευρώ σε 240 μήνες! Στον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ έγινε κούρεμα 38,51%, και από 103.124,99 ευρώ χρέους, ο οφειλέτης τελικά θα πληρώσει μόνο 63.408,42 ευρώ σε 240 μήνες! Διαβάστε περισσότερα στις συμβάσεις, δώστε έμφαση στην σελίδα 6 (ΑΑΔΕ) και στην σελίδα 3 (ΕΦΚΑ).

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Fund, σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), στα Fund, υπάρχουν δάνεια που δεν έγινε κούρεμα, αλλά υπάρχουν δάνεια που πραγματοποιήθηκε κούρεμα 47% ως 80%! Στον ΕΦΚΑ δεν επετεύχθη κούρεμα. Στην ΑΑΔΕ έγινε κούρεμα 85%! Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 8-10.

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Fund περίπου 90.000 ευρώ και μία μικρή οφειλή στον ΕΦΚΑ

Επιτυγχάνεται κούρεμα, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020) από 56% ως 74% στα Fund και 41% στον ΕΦΚΑ! Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση. Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 7-8.

Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε Τράπεζες/fund και σε Δημόσιο

Ακόμα μία περίπτωση φυσικού προσώπου με οφειλές και σε Τράπεζες/fund και σε Δημόσιο. Το κούρεμα φτάνει από 30% ως 80% στα fund, 42% στον ΕΦΚΑ και 85% στην Εφορία! Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 5-6.

Πολυμερής Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σε ατομική επιχείρηση με οφειλές σε Τράπεζες/ fund, ΕΦΚΑ και Εφορία

Πέμπτη περίπτωση, ατομική επιχείρηση, με οφειλές σε Τράπεζες/ fund, ΕΦΚΑ και Εφορία. Το κούρεμα είναι αντίστοιχα 82%, 35% και 32,8%. Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 5-6.

Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Εφορία και ΕΦΚΑ

Τέταρτη περίπτωση, φυσικό πρόσωπο, με οφειλές σε Εφορία και ΕΦΚΑ. Επετεύχθη Σύμβαση Αναδιάρθωσης. Το κούρεμα στην Εφορία είναι 77%. Το κούρεμα στον ΕΦΚΑ είναι 36%. Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στην σελίδα 5.

Πολυμερής Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές κυρίως σε Τράπεζες / fund

Περίπτωση φυσικού προσώπου με οφειλές κυρίως σε Τράπεζες / fund. Επιτυγχάνουμε πολυμερής σύμβαση αναδιάρθωσης με κουρέματα από 54% ως 80%! Στην Εφορία αν και πολύ μικρή οφειλή, επιτυγχάνεται κούρεμα 72%. Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε προσοχή στις σελίδες 7-8.

Πολυμερής Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σε ατομική επιχείρηση με οφειλές σε Τράπεζες/fund, Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία

Η πρώτη περίπτωση, ατομική επιχείρηση με οφειλές σε Τράπεζες/fund, Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία. Επετεύχθη Πολυμερής Σύμβαση Αναδιάρθρωσης. Το κούρεμα προς τις Τράπεζες/fund κυμαίνεται από 13% ως 80%. Το κούρεμα στον ΕΦΚΑ 26% και στην Εφορία 84%. Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε προσοχή στις σελίδες 7-8.

Διμερής Σύμβαση Αναδιάρθωσης μεταξύ φυσικού προσώπου και ΑΑΔΕ

Επιτυγχάνεται 27,8% κούρεμα μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020)! Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 3-4.

Διμερής Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Εφορία

Τρίτη περίπτωση, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Εφορία. Επετεύχθη Διμερής Σύμβαση Αναδιάρθρωσης. Το κούρεμα είναι 42%. Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στην σελίδα 3.

Scroll to Top