Περιπτώσεις Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πραγματικές περιπτώσεις υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών που διαχειρίστηκε το γραφείο μας με ιδιαίτερη επιτυχία!

* σε όλα τα αρχεία pdf των Συμβάσεων έχουν σβηστεί τα προσωπικά στοιχεία των Αιτούντων για λόγους απορρήτου.

Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, QQUANT, INTRUM και Εφορία

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, QQUANT, INTRUM και σε Εφορία/ΑΑΔΕ, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 • Σε όλες τις οφειλές προς DOVALUE, CEPAL, QQUANT και INTRUM κούρεμα 80,00% και αποπληρωμή ως 336 δόσεις! Εξαίρεση το στεγαστικό δάνειο στη CEPAL που έγινε 30% κούρεμα.
 • Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 29,01% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην συμβάση και δώστε έμφαση στις σελίδες 8, 9 και 10.

Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ που ανέρχονται 38.481,54 ευρώ, εκπονείται η Σύμβαση η οποία περιλαμβάνει:

 •  Κούρεμα 28% επί του συνόλου της οφειλής
 • Αποπληρωμή σε 240 δόσεις, με μηνιαία δόση μόλις 77,60 ευρώ για τον πρώτο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα στην συμβάση και δώστε έμφαση στην σελίδα 1.

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Veraltis, Dovalue, Intrum, APS, εκπονείται η Σύμβαση η οποία περιλαμβάνει:

 • Σε όλες τις οφειλές κούρεμα 80%.
 • Αποπληρωμή από 148 ως 240 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην συμβάση και δώστε έμφαση στις σελίδες 7-8.

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), πραγματοποιήθηκε Νέα Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους! Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 • Στην Intrum και στην Dovalue, εκτός από 3 δάνεια, σε όλα τα υπόλοιπα κούρεμα από 24% εώς 80%και ρύθμιση σε 420 δόσεις.
 • την Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 78,36% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.
 • Στο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 35,72% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 6-7.

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, Εφορία και ΕΦΚΑ

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, σε Εφορία/ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 • Σε όλες τις οφειλές προς DOVALUE, CEPAL, κούρεμα από 30% ως και 80% και αποπληρωμή ως 372 δόσεις
 • Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 87,15% και ρύθμιση σε 240 δόσεις
 • Στο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 37,66% και ρύθμιση σε 240 δόσεις

Διαβάστε περισσότερα στην συμβάση και δώστε έμφαση στις σελίδες 6, 7 και 8.

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Τράπεζες/Fund, σε Εφορία/ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), πραγματοποιήθηκε Νέα Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους! Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε CEPAL, DOVALUE, ΑΤΕ, ΕΘΝΙΚΗ και σε Δημόσιο, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 • Στις Τράπεζες/Fund, εκτός από 2 δάνεια, σε όλα τα υπόλοιπα κούρεμα από 69,12% ως και 80% και ρύθμιση ως 288 δόσεις.
 • Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 60,99% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.
 • Στο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 34,62% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 7-9.

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε DOVALUE, CEPAL, ΕΘΝΙΚΗ, Intrum, Ταμείο Παρακαταθηκών και σε Εφορία, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 • Στις Τράπεζες/Fund, εκτός από 2 δάνεια, σε όλα τα υπόλοιπα κούρεμα από 53,18% ως και 80%.
 • Στην Εφορία/ΑΑΔΕ ρύθμιση με 185 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 5-6.

Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε Τράπεζες/fund, Δημόσιο και ΑΑΔΕ

Ακόμα μία περίπτωση φυσικού προσώπου με οφειλές και σε Τράπεζες/fund, Δημόσιο και ΑΑΔΕ.

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 • Οι Τράπεζες/Fund, εκτός από 2 δάνεια στα οποία δεν έκαναν κούρεμα, σε όλα τα υπόλοιπα έκαναν από 64,27% ως και 80% κούρεμα!
 • Οι Τράπεζες/Fund έκαναν καλύτερο επιτόκιο 6,30% στα προσημειούχα δάνεια και 6,80% στα μη προσημειούχα δάνεια.
 • Επετεύχθη αποπληρωμή από 24 ως 240 μήνες σε Τράπεζες/Fund.

Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 6-7 (Τράπεζες/Fund και Δημόσιο), και στις σελίδες 13 (δόσεις Τράπεζες/Fund), 31 (δόσεις ΑΑΔΕ).

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), πραγματοποιήθηκε Νέα Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους! Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 •  Στην Intrum κούρεμα 80% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.
 • Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 79,06% και ρύθμιση σε 132 δόσεις.
 • Στο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 22,67% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 5-6.

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, εκπονούνται οι Συμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 60,96% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.
 • Στον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 21,44% και ρύθμιση σε 240 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην συμβάση ΑΑΔΕ και δώστε έμφαση στην σελίδα 4. Επίσης, στην σύμβαση ΕΦΚΑ και δώστε έμφαση στην σελίδα 1.

Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, Εφορία και ΕΦΚΑ

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, και σε Εφορία/ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 • Σε όλες τις οφειλές προς DOVALUE και CEPAL κούρεμα 80,00% και αποπληρωμή σε 240 δόσεις
 • Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 37,82% και ρύθμιση σε 240 δόσεις
 • Στον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 31,19% ρύθμιση σε 240 δόσεις

Διαβάστε περισσότερα στην συμβάση και δώστε έμφαση στις σελίδες 5 και 6.

Διμερείς Συμβάσεις σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

Φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, επετεύχθη Διμερείς Συμβάσεις Αναδιάρθρωσης. Δηλαδή, στην ΑΑΔΕ έγινε κούρεμα 68,82% και αποπληρωμή σε 240 δόσεις, και  στον ΕΦΚΑ έγινε κούρεμα 42,94% και αποπληρωμή σε 240 δόσεις! Διαβάστε περισσότερα στις συμβάσεις, δώστε έμφαση στην σελίδα 3 και στις 2 συμβάσεις.

Διμερείς Συμβάσεις σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΑΑΔΕ/Εφορία και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), επετεύχθη Διμερείς Συμβάσεις σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΑΑΔΕ/Εφορία και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ. Δηλαδή, στην ΑΑΔΕ/Εφορία έγινε κούρεμα 88,25%, και από 108.160,72 ευρώ ποσό χρέους, ο οφειλέτης τελικά θα πληρώσει μόνο 14.402,26 ευρώ σε 240 μήνες! Στον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ έγινε κούρεμα 38,51%, και από 103.124,99 ευρώ χρέους, ο οφειλέτης τελικά θα πληρώσει μόνο 63.408,42 ευρώ σε 240 μήνες! Διαβάστε περισσότερα στις συμβάσεις, δώστε έμφαση στην σελίδα 6 (ΑΑΔΕ) και στην σελίδα 3 (ΕΦΚΑ).

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε INTRUM, DOVALUE, VERALTIS, και σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 • Στις Τράπεζες/Fund, εκτός από 2 δάνεια, σε όλα τα υπόλοιπα κούρεμα από 45,66% ως και 79,96% και αποπληρωμή από 240 ως 420 δόσεις.
 • Στην Εφορία/ΑΑΔΕ ρύθμιση με 67 δόσεις.
 • Στον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ ρύθμιση με 117 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 6-7.

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Fund, σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), στα Fund, υπάρχουν δάνεια που δεν έγινε κούρεμα, αλλά υπάρχουν δάνεια που πραγματοποιήθηκε κούρεμα 47% ως 80%! Στον ΕΦΚΑ δεν επετεύχθη κούρεμα. Στην ΑΑΔΕ έγινε κούρεμα 85%! Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 8-10.

Scroll to Top