Στατιστικά Αιτήσεων Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Η MFS  ανακοινώσει τα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία της σχετικά με τη συμμετοχή της στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Αναδεικνύοντας την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητα της εταιρείας μας, τονίζουμε τον συνολικό αριθμό υποθέσεων που έχουν επιλυθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, το ποσοστό επιτυχίας στην επίλυση αυτών, καθώς και τον μέσο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης. Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε τις επιτυχημένες επιλύσεις σε διάφορες κατηγορίες υποθέσεων, παρέχοντας λεπτομερή ποσοστά επιτυχίας για κάθε κατηγορία.

Στατιστικά Αιτήσεων Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ως και 31-1-23

Scroll to Top