Στατιστικά Αιτήσεων Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Η MFS  ανακοινώσει τα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία της σχετικά με τη συμμετοχή της στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Αναδεικνύοντας την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητα της εταιρείας μας, τονίζουμε τον συνολικό αριθμό υποθέσεων που έχουν επιλυθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, το ποσοστό επιτυχίας στην επίλυση αυτών, καθώς και τον μέσο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης. Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε τις επιτυχημένες επιλύσεις σε διάφορες κατηγορίες υποθέσεων, παρέχοντας λεπτομερή ποσοστά επιτυχίας για κάθε κατηγορία.

Στατιστικά Αιτήσεων Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Τα στατιστικά αφορούν ως και 31-1-2023

Αιτήσεις που έχουν ολοκληρωθεί: 108, από αυτές έχουν απορριφθεί οι 13 – ποσοστό 12,03%
και έχουν ΕΓΚΡΙΘΕΙ οι 95 – ποσοστό 87,97%
Από τις αιτήσεις που έχουν ΕΓΚΡΙΘΕΙ και έχει εκπονηθεί ρύθμιση, στις 68 οι οφειλέτες έκαναν ΑΠΟΔΟΧΗ, επειδή η ρύθμιση υπήρξε ευεργετική προς αυτούς – ποσοστό 71,58%
Στατιστικά Αιτήσεων Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ως και 30-11-23
Αιτήσεις που έχουμε αναλάβει: 408
Έχουν ολοκληρωθεί: 270
Αιτήσεις που έχουν απορριφθεί: 31 ποσοστό 11,48%
Αιτήσεις που έχουν εγκριθεί: 239 ποσοστό 88,51%
Αιτήσεις που κατέληξαν σε Συμβάσεις θετικές για τον οφειλέτη και έγιναν αποδεκτές: 168 ποσοστό 70,29%
Scroll to Top