Τα στατιστικά αφορούν ως και 31-1-2023

Αιτήσεις που έχουν ολοκληρωθεί: 108, από αυτές έχουν απορριφθεί οι 13 – ποσοστό 12,03%
και έχουν ΕΓΚΡΙΘΕΙ οι 95 – ποσοστό 87,97%
Από τις αιτήσεις που έχουν ΕΓΚΡΙΘΕΙ και έχει εκπονηθεί ρύθμιση, στις 68 οι οφειλέτες έκαναν ΑΠΟΔΟΧΗ, επειδή η ρύθμιση υπήρξε ευεργετική προς αυτούς – ποσοστό 71,58%
Στατιστικά Αιτήσεων Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ως και 30-11-23
Αιτήσεις που έχουμε αναλάβει: 408
Έχουν ολοκληρωθεί: 270
Αιτήσεις που έχουν απορριφθεί: 31 ποσοστό 11,48%
Αιτήσεις που έχουν εγκριθεί: 239 ποσοστό 88,51%
Αιτήσεις που κατέληξαν σε Συμβάσεις θετικές για τον οφειλέτη και έγιναν αποδεκτές: 168 ποσοστό 70,29%