Το γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει και να εκδώσει για λογαριασμό σας την Βεβαίωση Ευάλωτου Οφειλέτη.

 

Α. Που μπορώ να χρησιμοποιήσω την Βεβαίωση Ευάλωτου Οφειλέτη;

Η Βεβαίωση Ευάλωτου Οφειλέτη χρησιμεύει σε μία σειρά πράγματα σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων προς Τράπεζες και Servicers/Fund.

 1. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Ένταξη στο πρόγραμμα προστασίας κατοικίας για 12 έτη και στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα.
 2. Είναι απαραίτηση προϋπόθεση για την επιδότηση από το κράτος ενός ποσού ώστε να υποβοηθήσει την πληρωμή του στεγαστικού δανείου όταν αυτό έχει ρυθμιστεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.
 3. Με βάση αυτήν, ο οφειλέτης έχει καλύτερη μεταχείρηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.
  • Δεν δικαιούνται οι Τράπεζες και Servicers/Fund να ζητήσουν προκαταβολή προκειμένου να ρυθμίσουν.
  • Υποχρεούνται οι Τράπεζες και Servicers/Fund να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης και δεν δικαιούνται να αρνηθούν.
 4. Με βάση αυτήν, συνήθως οι Servicers/Fund έχουν καλύτερη μεταχείριση και δίνουν ευνοϊκότερους όρους στην απευθείας διαπραγμάτευση μαζί τους.

Β. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Οι προϋποθέσεις για την Έκδοση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη είναι 2 κυρίως:

 1. Τα ετήσια εισοδήματα του νοικοκυριού δεν ξεπερνάει τις 7.000 ευρώ για έναν ενήλικα, και στη συνέχεια για κάθε εξαρτώμενο μέλος το όριο αυξάνεται κατά 3.500 ευρώ, ως το μέγιστο ποσό των 21.000 ευρώ.
 2. Η αντικειμενική αξία όλης της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνάει τις 120.000 ευρώ για έναν ενήλικα, και στη συνέχεια για κάθε εξαρτώμενο μέλος το όριο αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ.

Γ. Ποια είναι η διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη;

 1. Το γραφείο μας ξεκινάει την αίτηση.
 2. Μεσολαβεί διάστημα 16 ημερών κατά το οποίο αντλούνται αυτόματα τα οικονομικά στοιχεία του νοικοκυριού του Οφειλέτη.
 3. Στο τέλος, το γραφείο μας οριστικοποιεί την αίτηση και εκδίδεται η βεβαίωση.

Για απορίες και όποια άλλη πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 258 5184.