Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Νόμος 4738/2020)

Η διαδικάσια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών ξεκίνησε από 1η Ιουνίου του 2021. Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών με πολύ καλές προοπτικές απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ιδιώτες και επιχειρήσεις, εφόσον οφείλουν συνολικά πάνω από 10.000€ προς πιστωτές.
Σύμφωνα με τα άρθρα 5-30 από τον Νόμο 4738/2020, ο μηχανισμός αυτός αποτελεί ιδανική επιλογή για να ρυθμιστούν οι οφειλές, τόσο σε Τράπεζες και Funds, όσο και στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία (οι λεγόμενες 240 δόσεις).
Συνιστάται για την καλύτερη διαχείρηση της όλης διαδικασίας, να αναλάβουν την υπόθεση από Ειδικοί Σύμβουλοι με εμπειρία και γνώση στις ρυθμίσεις οφειλών/χρεών.
Μπορείτε να ακούσετε το σύντομο ηχητικό μήνυμα του Υπεύθυνου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της εταιρείας μας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Α. Τί είναι Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών;

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, που υλοποιείται μέσω Ειδικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και έχει σκοπό την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς θεσμικούς πιστωτές:

 • Χρηματοδοτικούς φορείς (όπως τράπεζες και διαχειριστές δανείων)
 • Δημόσιο (ΑΑΔΕ/Εφορία)
 • Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)
 • και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση

Β. Ποιος είναι ο σκοπός;

 • Η βέλτιστη ρύθμιση των οφειλών, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια της περιουσίας του οφειλέτη.
 • Με την αναδιάρθρωση επιτυγχάνεται η ελαχιστοποιήση της πιθανότητας επισφάλειας των φυσικών και νομικών προσώπων.

Γ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Οφειλέτη;

 • Είναι ολιστική διαδικασία με την έννοια, ότι ρυθμίζονται όλες οι οφειλές του Οφειλέτη (Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο) και δεν μένει τίποτα έξω. Επίσης, όλοι οι πιστωτές βλέπουν όλους τους πιστωτές, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εικόνα και βιωσιμότητα του Οφειλέτη. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζει κάποιος πιστωτής ότι η ρύθμιση προς εκείνον είναι μέρος μίας συνολικής ρύθμισης ώστε τελικά ο οφειλέτης “να σταθεί στα πόδια του”.
 • Από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για την πρόταση της ρύθμισης, η οποία ίσως διαρκέσει έως τρεις μήνες, παρέχεται πλήρης προστασία περισουσίας από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς στον οφειλέτη.
 • Προβλέπει κούρεμα των οφειλών, μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της αποπληρωμής.
 • Ρυθμίζονται οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 240 δόσεις, με κούρεμα 90% όλων των τόκων και των προσαυξήσεων.
 • Πιθανή διαγραφή της βασικής οφειλής, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων.
 • Αν συμφωνήσουμε με την πλειοψηφία των πιστωτών, τότε η μειοψηφία υποχρεούται να ακολουθήσει. Ως πλειοψηφία νοείται τουλάχιστον το 60% του ποσού των οφειλών, που πρέπει να περιλαμβάνει το 40% του ποσού των οφειλών οι οποίες έχουν προσημείωση.
 • Κατάργηση της ποινής προεξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Κατά περίπτωση και υπό προϋποθέσεις, αν υπογράψουμε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, τότε επιδοτείται από το Δημόσιο με ένα ποσό η μηνιαία δόση όλων των δανείων που έχουν προσημείωση, για 5 έτη. Την επιδότηση την παίρνουμε για 5 έτη, ακόμα και αν έχουμε οφειλές προς το Δημόσιο.

Δ. Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας του Εξωδικαστικού;

 • Από το ξεκίνημα της αίτησης, σε περίπου 20 ημέρες, αντλούνται αυτόματα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τα Φορολογικά στοιχεία του οφειλέτη, δηλαδή εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία και τα Τραπεζικά στοιχεία, δηλαδή οφειλές και καταθέσεις.
 • Στη συνέχεια, συμπληρώνονται από το γραφείο μας συγκεκριμένα στοιχεία και πραγματοποιούνται συγκεκριμένες μοναδικοποιήσεις που θα βοηθήσουν στο υπολογιστικό εργαλείο της διαδικασίας. Επίσης, μεταφορτώνονται από το γραφείο μας και άλλα έγγραφα που δεν έχουν αντληθεί αυτόματα.
 • Στη συνέχεια, υποβάλλεται η αίτηση και περνάει σε ένα Αυτόματο Υπολογιστικό Εργαλείο που λαμβάνει υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες του Οφειλέτη, ώστε να εμφανίσει στους πιστωτές συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης της κάθε οφειλής ξεχωριστά.
 • Κατόπιν, μέσα σε 25 ημέρες απαντούν οι πιστωτές και αν συμφωνήσουμε με τους πιστωτές, τότε περνάει η αίτηση για έγκριση και από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτό το σημείο υπογράφουμε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης και ολοκληρώνεται η διαδικασία, η οποία μπορεί να κρατήσει συνολικά περίπου 2 με 2,5 μήνες.

Προσοχή: Αν οι Τράπεζες/Funds δεν βάλουν πρόταση, κατά πλειοψηφία, τότε με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ρυθμίζουμε τις οφειλές μας. Αν οι πιστωτές βάλουν πρόταση, κατά πλειοψηφία, τότε είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε με τις Τράπεζες/Funds , ώστε να ρυθμιστούν και οι οφειλές στο Δημόσιο/Ασφαλιστικά Ταμεία.

Στις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Για απορίες και όποια άλλη πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 258 5184.

Επίσης, μπορείτε να δείτε παραδείγματα από πραγματικές υποθέσεις με τον Εξωδικαστικό της Εταιρείας, η οποία εξειδικεύεται στον νόμο αυτό και για ιδιώτες και για επιχειρήσεις.