Ένταξη στον Πτωχευτικό Νόμο (Νόμος 4738/2020)

Ο Πτωχευτικός Νόμος είναι Νόμος Διαγραφής/Απαλλαγής Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας στον οφειλέτη. Προσοχή, πολλοί συγχέουν τον Πτωχευτικό Νόμο με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Παρότι, δημοσιεύτηκαν στον ίδιο Νόμο (Ν.4738/2020) δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

Α. Τί μπορώ να πετύχω;

Η ουσία της πτωχευτικής διαδικασίας είναι απλή: Ο Οφειλέτης απαλλάσσεται από όλες τις οφειλές του, αλλά χάνει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Από το παραπάνω εξάγεται ότι η Πτώχευση είναι ιδανική για κάποιον που δεν έχει καθόλου περιουσιακά στοιχεία ή έχει κάποια λίγα, τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη αξία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Η ένταξη στον Πτωχευτικό Νόμο έχει μόνο 2 προϋποθέσεις:

 1. Οι οφειλές μου προς όλους τους πιστωτές να είναι τουλάχιστον 30.000 ευρώ.
 2. Το 60% από τις οφειλές μου να έχουν τουλάχιστον 6 μήνες καθυστέρηση.

Β. Από ποιες οφειλές μπορώ να απαλλαχθώ;

Οι οφειλές από τις οποίες απαλλάσσεται ο οφειλέτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε:

 • Τράπεζες και Servicers/Funds
 • Εφορία
 • Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Εταιρείες Ενέργειας/Ρεύματος/Φυσικού Αερίου
 • Εταιρείες Τηλεφωνίας και Ύδρευσης
 • ιδιώτες
 • εμπόρους και προμηθευτές
 • και από κάθε εν γένει πιστωτή.

Γ. Υπάρχει ανώτατο όριο οφειλών για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στον Πτωχευτικό;

Όχι, όσο και αν είναι το ποσό των χρεών μας μπορούμε να ενταχθούμε.

Δ. Υποχρεούμαι σε πληρωμές αν ενταχθώ στον Πτωχευτικό;

Αν το εισόδημα του οφειλέτη ξεπερνάει τα 1250 ευρώ το μήνα ή τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όποιο είναι μεγαλύτερο, τότε υπάρχει περίπτωση ο δικαστής να εισηγηθεί μικρές μηνιαίες καταβολές για 3 έτη και μόνο.

Ε. Μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι;

Ναι. Ο Οφειλέτης μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται είτε ως μισθωτός, είτε στη δική του επιχείρηση, αλλά χωρίς βέβαια τον εξοπλισμό της αν αυτός έχει κατασχεθεί. Έτσι, ο Πτωχευτικός Νόμος γίνεται ιδανικός για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους ή μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν αξιόλογο εξοπλισμό, πχ μηχανικός, δικηγόρος, μεσίτης, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κλπ.

ΣΤ. Τι συμβαίνει ακριβώς με τους εγγυητές/συνοφειλέτες; Απαλλάσσονται και αυτοί, αν ενταχθώ στον Πτωχευτικό;

Ο Πτωχευτικός Νόμος είναι νόμος που αφορά το πρόσωπο που πτωχεύει και μόνο. Συνεπώς, οι συνοφειλέτες/εγγυητές δεν απαλλάσσονται και εξακολουθούν και χρωστούν τα ποσά για τα οποία έχουν εμπλακεί. Στην περίπτωση τη δική τους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη υπηρεσία ή να ενταχθούν και αυτοί στον Πτωχευτικό Νόμο.

Ζ. Ποια περιουσιακά στοιχεία κατάσχονται;

Κατάσχονται όλα τα ακίνητα και κινητά στοιχεία του Οφειλέτη. Ενδεικτικά, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ιδιόκτητες κατοικίες και καταστήματα, αγροτεμάχια και οικόπεδα, όπως επίσης και αυτοκίνητα και τραπεζικές καταθέσεις, μεγάλων ποσών. Αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο/Επιχείρηση, ακίνητα, εξοπλισμός, πάγια, άυλα στοιχεία, μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και συμμετοχές σε άλλες Εταιρείες.

💡Σημαντική Σημείωση: δεν επηρεάζονται και δεν κατάσχονται σε καμία περίπτωση περιουσιακά στοιχεία συζύγων ή τέκνων.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων: εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η πρώτη και κύρια κατοικία του Οφειλέτη, μόνο αν αυτός πληροί τα κριτήρια του Ευάλωτου Οφειλέτη.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα της 12ετούς προστασίας πρώτης κατοικίας.

Η. Ποια είναι η διαδικασία;

 • Το πρώτο βήμα είναι η συγκέντρωση δικαιολογητικών απαραίτητων για τη διαδικασία.
 • Στη συνέχεια, το γραφείο μας συντάσσει το δικόγραφο της Αίτησης Πτώχευσης, το οποίο πριν κατατεθεί, το ελέγχουμε μαζί με τον οφειλέτη.
 • Αμέσως, υποβάλλουμε την αίτηση, ηλεκτρονικά, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, το οποίο μας δίνει μοναδικό αριθμό της Αίτησης.
 • Μετά από περίπου 2 ως 3 ημέρες, γίνεται η πράξη κατάθεσης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (ή Πρωτοδικείο), η οποία μας κοινοποιείται με e-mail.
 • Ξεκινάει προθεσμία 30 ημερών κατά την οποία, οποιοσδήποτε πιστωτής, έχει δικαίωμα να καταθέσει κύρια παρέμβαση, δηλαδή, να ζητήσει να απορριφθεί η αίτηση πτώχευσης. Σε περίπτωση, που κατατεθεί κύρια παρέμβαση έστω και από έναν πιστωτή, ορίζεται δικάσιμος, που σε ακροατή συζητείται η Αίτηση, και στη συνέχεια εκδίδεται δικαστική απόφαση. Αν δεν κατατεθεί κύρια παρέμβαση, τότε αναλαμβάνει δικαστής να εκδώσει την απόφαση χωρίς δικάσιμο.

Θ. Πότε έρχεται η απαλλαγή;

Από την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης και αφού περάσουν 3 έτη, επέρχεται πλήρης απαλλαγή από όλα τα χρέη προς όλους τους πιστωτές. Ο δικαστής, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, πιστοποιεί την απαλλαγή του. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ασκηθεί Έφεση κατά της απόφασης, από κάποιον πιστωτή ή δεν θα έχει ανακοπεί η διαδικασία της Πτώχευσης.

Για απορίες και όποια άλλη πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 258 5184.