Πρόγραμμα 12ετούς προστασίας πρώτης κατοικίας και ενδιάμεσο πρόγραμμα Κρατικής στήριξης πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών

Ο σκοπός τους προγράμματος αυτού είναι να προστατεύσει την κύρια/πρώτη κατοικία του Ευάλωτου Οφειλέτη, όταν τα πράγματα έχουν φτάσει πλέον πολύ κοντά στην κατάσχεση ή έχει λάβει χώρα η κατάσχεση της κατοικίας, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα ο πλειστηριασμός.

Α. Τί μπορώ να πετύχω;

Μπορώ να προστατεύσω την κύρια κατοικία μου για 12 έτη, αν πρόκειται να τη χάσω τώρα, μόνο αν πληρώ τις προϋποθέσεις του Ευάλωτου Οφειλέτη.

Β. Ποια είναι η διαδικασία;

Η διαδικασία ξεκινάει όταν ο οφειλέτης ενταχθεί στον Πτωχευτικό Νόμο ή παραλάβει κατάσχεση για την κύρια κατοικία του. Μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της Πτωχευτικής Απόφασης ή από την κατάσχεση, ο Οφειλέτης:

  1. Εκδίδει τη Βεβαίωση του Ευάλωτου Οφειλέτη και
  2. Υποβάλλει αίτηση προς το Φορέα/Εταιρεία Αγοράς και Επαναμίσθωσης. Ο Φορέας αυτός επιβλέπεται από το Δημόσιο.
    Το γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο Φορέας αγοράζει την κατοικία του Οφειλέτη και στη συνέχεια νοικιάζει την κατοικία πίσω σε αυτόν (sale and lease back), με ένα σχετικά μικρότερο ενοίκιο από το αγοραίο. Επιπλέον, το Δημόσιο συνεισφέρει στο μηνιαίο ενοίκιο στο πλαίσιο του προγράμματος του επιδόματος στέγασης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραμμα της 12ετους προστασίας πρώτης κατοικίας έχει τις εξής δύο προϋποθέσεις:

  1. Να έχει εκδοθεί πτωχευτική απόφαση ή να έχει κατασχεθεί η πρώτη μου κατοικία.
  2. Να πληρώ τα κριτήρια του Ευάλωτου Οφειλέτη.

Γ. Πόσο περίπου θα είναι το μηνιαίο ενοίκιο;

Το μηνιαίο ενοίκιο που πληρώνει ο Οφειλέτης εξαρτάται από την εμπορική αξία που έχει τώρα η κατοικία του και από το διατραπεζικό επιτόκιο euribor 3μήνου.

Σε ένα παράδειγμα: αν η κατοικία του Οφειλέτη έχει τωρινή εμπορική αξία 100.000 ευρώ και το euribor 3μήνου είναι 3,9% (τόσο ήταν μέσα Δεκεμβρίου 2023), τότε το μηνιαίο ενοίκιο θα είναι περίπου 345 ευρώ.

Δ. Τί ποσό συνεισφέρει το Δημόσιο, ώστε να βοηθήσει με το πρόγραμμα προστασίας πρώτης κατοικίας για 12 έτη;

Το μηνιαίο ποσό που συνεισφέρει το Δημόσιο ποικίλει ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ξεκινάει από 70 ευρώ μηνιαίως και φτάνει ως και 210 ευρώ το μήνα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάει το μηνιαίο ενοίκιο που καταβάλλει ο Οφειλέτης στο Φορέα.

Το γραφείο μας μπορεί να κάνει μελέτη για εσάς με βάση την οποία να υπολογίσουμε το μηνιαίο ενοίκιο προς το Φορέα, αλλά και τη μηνιαία συνεισφορά του Δημοσίου.

Ε. Τί συμβαίνει με την κατοικία μου μετά από 12 έτη;

Αν είμαι συνεπής στις πληρωμές όλων των ενοικίων, τότε σε 12 έτη από το ξεκίνημα του προγράμματος, έχω το δικαίωμα είτε να αγοράσω την κατοικία μου πίσω, καταβάλλοντας την τότε εμπορική αξία, είτε να τη χάσω διά παντός.

ΣΤ. Ενδιάμεσο πρόγραμμα Κρατικής στήριξης 1ης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών.

Αυτή τη στιγμή, ο Φορέας Αγοράς και Επαναμίσθωσης της κύριας κατοικίας του Οφειλέτη δεν έχει συσταθεί ακόμα. Έτσι, αν εκδοθεί τώρα η Πτωχευτική Απόφαση ή αν επιδοθεί κατάσχεση στον Οφειλέτη, τότε ο Οφειλέτης μπορεί να ενταχθεί στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Κρατικής στήριξης πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, που προστατεύει την κατοικία του για 15 μήνες, με τη δέσμευση ότι όταν συσταθεί ο Φορέας, τότε θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της 12ετούς προστασίας κατοικίας.

Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια, δηλαδή εκδίδεται πρώτα η βεβαίωση Ευάλωτου Οφειλέτη και στη συνέχεια υποβάλλεται αίτηση στο ενδιάμεσο πρόγραμμα.

Ζ. Πληρώνω μηνιαία δόση στο ενδιάμεσο πρόγραμμα Κρατικής στήριξης πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών;

Ναι, πληρώνω δόση στον πιστωτή που έχει προσημειώσει πρώτος χρονικά την κατοικία μου, με μηνιαίο ποσό ίσο με το 1/12 του 3% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας.

Σε ένα παράδειγμα: αν η κατοικία μου έχει εμπορική αξία 100.000 ευρώ, τότε πληρώνω 250 ευρώ μηνιαίως.

Για απορίες και όποια άλλη πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 258 5184.