Σε ποιες περιπτώσεις πραγματοποιούνται ανακοπές κατά κατασχέσεων/πλειστηριασμών;

Όταν τα δάνεια είναι πολύ καθυστερημένα, τότε υπάρχει περίπτωση ο Servicer/Fund να ξεκινήσει διαδικασίες ένδικες ώστε να καταλήξει να επισπεύσει σε πλειστηριασμό ακίνητα του οφειλέτη, ακόμα και την πρώτη του κατοικία. Υπενθυμίζουμε ότι η άνευ όρων προστασία της πρώτης κατοικίας (δηλαδή προστασία χωρίς να πληρώνεις τίποτα και χωρίς να κάνεις κάποια ρύθμιση) σταμάτησε να ισχύει το Μάιο του 2016.

Το γραφείο διαθέτει 2 δικηγόρους με τους οποίους μπορούμε να ανακόψουμε ή να σταματήσουμε προσωρινά αυτά τα ένδικα μέσα.

Όταν λοιπόν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη:

Α. Εξώδικη πρόσκληση – καταγγελία σύμβασης.

Σε τέτοια περίπτωση, είναι χρήσιμο, συνίσταται να απαντήσουμε με αντίστοιχο Εξώδικο, ψάχνοντας νομικά ελαττώματα στο κοινοποιημένο εξώδικο, ή τυχόν παραλείψεις, ακόμα και «κακόπιστη» συμπεριφορά του Fund/servicer προς τον οφειλέτη.

Β. Διαταγή Πληρωμής.

Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να αποστείλετε στο γραφείο μας άμεσα, ώστε μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες, να συνταχθεί και να κατατεθεί δικόγραφο Ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής, προσβάλλοντας τη νομιμότητά και την ισχύ της. Στη συνέχεια, ορίζεται δικάσιμος που είναι αρκετούς μήνες μακριά.

Γ. Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης – Πρόγραμμα Πλειστηριασμού.

Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει άμεσα, μέσα σε 45 ημέρες να συντάξουμε και να καταθέσουμε δικόγραφο ανακοπής κατά κατασχέσεων/πλειστηριασμών. Στη συνέχεια, ορίζεται δικάσιμος ώστε να συζητηθεί η ανακοπή.

Ταυτόχρονα, οι δικηγόροι μας μπορούν να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να ζητήσουμε από το Δικαστήριο την προστασία της πρώτης κατοικίας ή εν γένει του περιουσιακού μας στοιχείου που θίγεται στην περίπτωση του πλειστηριασμού.

Επίσης, βοηθάει στις παραπάνω διαδικασίες αν ανήκουμε στους Ευάλωτους Οφειλέτες και εκδώσουμε την σχετική βεβαίωση. Το γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει στην έκδοση της βεβαίωσης του Ευάλωτου Οφειλέτη.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ρύθμιση με το Servicer/Fund ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι το ακίνητό μας δεν κινδυνεύει. Διότι, όταν τα δάνεια, είναι αρρύθμιστα και απλήρωτα, πάντα ο Servicer/Fund διατηρεί υπεροχή στα δικαστήρια που συζητούν την ανακοπή κατά των διαταγών πληρωμής ή των κατασχέσεων. Άρα, ταυτόχρονα με την άσκηση των ένδικων μέσων, των ανακοπών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάποιο πρόγραμμα ρύθμισης της οφειλής μας. Το γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει στη Ρύθμιση της Οφειλής αυτής με δύο υπηρεσίες:

Τέλος, ο οφειλέτης, που είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να έχει υπόψη του ότι αν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, και πλέον είναι στο «παρά πέντε» να χάσει την κύρια κατοικία του υπάρχει και το πρόγραμμα 12ετούς προστασίας κατοικίας, που επιτρέπει στον οφειλέτη να κρατήσει την κατοικία του τουλάχιστον για 12 έτη. Η μοναδική προϋπόθεση για αυτό το πρόγραμμα είναι να εντάσσεται στους Ευάλωτους Οφειλέτες.