Η διαπραγμάτευση απευθείας με τον πιστωτή για ρύθμιση οφειλής είναι η ρύθμιση οφειλών με Τράπεζες/ Servicer/ Fund.

Αν έχετε οφειλή προς Τράπεζα ή Servicer/Fund και δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις μηνιαίες δόσεις που σας ζητούν ή/και έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές μηνών τότε μία εκ των επιλογών που έχουμε είναι να διαπραγματευτεί το γραφείο μας, για λογαριασμό σας, απευθείας με τον πιστωτή αυτόν, Τράπεζα ή Servicer/Fund, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (Ν.4224/2013). Ο Κώδικας Δεοντολογίας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνεια τους απευθείας με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της απευθείας διαπραγμάτευσης με την Τράπεζα/Fund είναι ότι μπορεί να ρυθμιστούν οφειλές με συνολικό ύψος κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό πρέπει οι συνολικές οφειλές να είναι από 10.000 ευρώ και πάνω.

Α. Για ποιους ισχύει ο Κώδικας Δεοντολογίας;

Ισχύει για όλους τους ενεχόμενους, πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές, που έχουν Δανειακές Συμβάσεις για τα ακόλουθα προϊόντα:

 • Καταναλωτικά δάνεια
 • Στεγαστικά δάνεια
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Δάνεια γενικά Εταιρειών/Επιχειρήσεων, με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€.

Β. Τί επιλογές έχω;

Συνήθως, κινούμαστε σε 3 κατευθύνσεις, ανάλογα με την ανάγκη του Οφειλέτη:

 1. Εφάπαξ καταβολή από μέρους του Οφειλέτη και οριστική διαγραφή της οφειλής.
 2. Ρύθμιση της οφειλής με μακροπρόθεσμες καταβολές.
 3. Διαγραφή της οφειλής με την πώληση του ακινήτου μας.

Γ. Τί μπορώ να πετύχω με την απευθείας ρύθμιση οφειλών με Τράπεζες/ Fund;

 1. Στην εφάπαξ καταβολή, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλο κούρεμα της οφειλής αυτής και γλιτώνουμε τους μελλοντικούς τόκους. Τελειώνουμε πιο γρήγορα, αμέσως μετά την μία και μοναδική καταβολή που συμφωνούμε με τον πιστωτή. Κατά περίπτωση, μπορούν να γίνουν 2 ή 3 δόσεις ανάλογα την περίπτωση. Η συγκεκριμένη διευθέτηση μπορεί να εφαρμοστεί και στα καταναλωτικά και στα στεγατικά δάνεια αλλά και στα επιχειρηματικά με προσημείωση ή όχι. Βεβαίως, πάντοτε στα καταναλωτικά δάνεια, οι διαγραφές είναι μεγαλύτερες.
 2. Στη Ρύθμιση της οφειλής, μπορούμε να πετύχουμε διαγραφή μέρους της οφειλής, καλύτερο επιτόκιο αποπληρωμής και μακροπρόθεσμη αποπληρωμή του χρέους, ώστε να εκπονηθούν μικρές μηνιαίες καταβολές στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Η συγκεκριμένη διευθέτηση μπορεί να εφαρμοστεί και στα καταναλωτικά και στα στεγατικά δάνεια αλλά και στα επιχειρηματικά με προσημείωση ή όχι. Βεβαίως, πάντοτε στα καταναλωτικά δάνεια, οι διαγραφές είναι μεγαλύτερες.
 3. Στην πώληση του ακινήτου μας, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλη ή μικρή διαγραφή της οφειλής μας ώστε να προσεγγίσει την εμπορική αξία του ακινήτου μας. Στη συνέχεια, όταν πωληθεί το ακίνητο, να εξοφληθεί από την πληρωμή του αγοραστή η οφειλή και να εξαλειφθεί οριστικά. Το γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει και στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση αλλά και στην πώληση του ακινήτου σας (υπάρχει εξασφαλισμένη συνεργασία με μεσιτικό γραφείο). Η συγκεκριμένη διευθέτηση εφαρμόζεται σε στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση στο εν λόγω ακίνητο.

Δ. Ποια είναι η διαδικασία για την διαπραγμάτευση απευθείας με τους πιστωτές;

 1. Ο Oφειλέτης προσκομίζει στο γραφείο μας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την ειδική εξουσιοδότηση που χρειαζόμαστε ώστε να νομιμοποιηθούμε στη διαπραγμάτευση για λογαριασμό του.
 2. Αποστέλλουμε την εξουσιοδότηση στην Τράπεζα/Servicer/Fund και αναμένουμε την έγκρισή της (ολοκληρώνεται συνήθως σε 15 μέρες).
 3. Με τηλεφωνική επικοινωνία (πραγματοποιούνται όσα τηλέφωνα χρειαστούν) βρίσκουμε το χειριστή του θέματος και κάνουμε μία πρώτη συζήτηση. Εντοπίζονται τυχόν ιδιαιτερότητες του ζητήματος.
 4. Συντάσσουμε γραπτό αίτημα ρύθμισης ή/και διευθέτησης της οφειλής το οποίο το ελέγχουμε μαζί με τον Οφειλέτη πριν το υποβάλουμε στον πιστωτή.
 5. Υποβάλλουμε το γραπτό αίτημα προς τον Πιστωτή.
 6. Στη συνέχεια, αναμένουμε την απάντηση αλλά και πιέζουμε/διαπραγματευόμαστε προς την εκπόνηση ενός αποτελέσματος το οποίο θα είναι όσο πιο κοντά στους όρους που βοηθούν τον Oφειλέτη.
 7. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, πραγματοποιείται ραντεβού με τον εκπρόσωπο του Fund (δεν απαιτείται πάντα).

Ε. Προς ποιους πιστωτές μπορούμε να διαπραγματευτούμε;

Το γραφείο μας μπορεί να διαπραγματευτεί στο παραπάνω πλαίσιο να και να πετύχει ευνοϊκούς όρους και «κουρέματα» του χρέους σε όλες τις Τράπεζες και Servicers/Funds, ενδεικτικά:

 • Τράπεζες:
  • Εθνική
  • Πειραιώς
  • Alpha
  • Eurobank
 • Servicers/Funds και εταιρείες εκκαθαριστών:
  • Dovalue
  • Intrum
  • Cepal
  • QQUANT
  • APS
  • Veraltis
  • PQH

Εξαίρεση αποτελεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που διέπεται από ειδική νομοθεσία. Αν χρωστάτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αντιμετωπίζετε πρόβλημα τότε η λύση αποτελεί μόνο ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών.

Για απορίες και όποια άλλη πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 258 5184.