Η συγκεκριμένη απόφαση εμπεριέχει μεγάλη διαγραφή χρέους. Ο κύριος είναι έγγαμος με ένα παιδί. Τα εισοδήματά του είναι μικρά ενώ η σύζυγος είναι άνεργη. Ο δικαστής διατάζει 50€ το μήνα για 1 χρόνο ώστε θα γίνει επανεξέταση του θέματος. Αν η οικονομική κατάσταση του αιτούντος δεν αλλάξει τότε τα 50€ θα δίνονται για ακόμα 4 έτη και στη συνέχεια για το υπόλοιπο θα απαλλαγεί! Το συνολικό χρέος είναι 58.000€ περίπου!