Περιπτώσεις Πελατών Εξωδικαστικού

Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, QQUANT, INTRUM και Εφορία

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, QQUANT, INTRUM και σε Εφορία/ΑΑΔΕ, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει: Σε όλες τις οφειλές προς DOVALUE, CEPAL, QQUANT και INTRUM κούρεμα 80,00% και αποπληρωμή ως 336 δόσεις! Εξαίρεση το στεγαστικό δάνειο στη CEPAL που έγινε 30% κούρεμα. Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 29,01% και ρύθμιση …

Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, QQUANT, INTRUM και Εφορία Read More »

Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ που ανέρχονται 38.481,54 ευρώ, εκπονείται η Σύμβαση η οποία περιλαμβάνει:  Κούρεμα 28% επί του συνόλου της οφειλής Αποπληρωμή σε 240 δόσεις, με μηνιαία δόση μόλις 77,60 ευρώ για τον πρώτο χρόνο Διαβάστε περισσότερα στην συμβάση και δώστε έμφαση στην σελίδα 1.

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Veraltis, Dovalue, Intrum, APS, εκπονείται η Σύμβαση η οποία περιλαμβάνει: Σε όλες τις οφειλές κούρεμα 80%. Αποπληρωμή από 148 ως 240 δόσεις. Διαβάστε περισσότερα στην συμβάση και δώστε έμφαση στις σελίδες 7-8.

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), πραγματοποιήθηκε Νέα Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους! Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει: Στην Intrum και στην Dovalue, εκτός από 3 δάνεια, σε όλα τα υπόλοιπα κούρεμα από 24% εώς 80%και ρύθμιση σε 420 δόσεις. …

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο Read More »

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, Εφορία και ΕΦΚΑ

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, σε Εφορία/ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει: Σε όλες τις οφειλές προς DOVALUE, CEPAL, κούρεμα από 30% ως και 80% και αποπληρωμή ως 372 δόσεις Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 87,15% και ρύθμιση σε 240 δόσεις Στο ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 37,66% και ρύθμιση σε …

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε DOVALUE, CEPAL, Εφορία και ΕΦΚΑ Read More »

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Τράπεζες/Fund, σε Εφορία/ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), πραγματοποιήθηκε Νέα Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους! Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε CEPAL, DOVALUE, ΑΤΕ, ΕΘΝΙΚΗ και σε Δημόσιο, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει: Στις Τράπεζες/Fund, εκτός από 2 δάνεια, σε όλα τα υπόλοιπα κούρεμα από 69,12% ως και …

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Τράπεζες/Fund, σε Εφορία/ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ Read More »

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε DOVALUE, CEPAL, ΕΘΝΙΚΗ, Intrum, Ταμείο Παρακαταθηκών και σε Εφορία, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει: Στις Τράπεζες/Fund, εκτός από 2 δάνεια, σε όλα τα υπόλοιπα κούρεμα από 53,18% ως και 80%. Στην Εφορία/ΑΑΔΕ ρύθμιση με 185 δόσεις. Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες …

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους Read More »

Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε Τράπεζες/fund, Δημόσιο και ΑΑΔΕ

Ακόμα μία περίπτωση φυσικού προσώπου με οφειλές και σε Τράπεζες/fund, Δημόσιο και ΑΑΔΕ.
Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
Οι Τράπεζες/Fund, εκτός από 2 δάνεια στα οποία δεν έκαναν κούρεμα, σε όλα τα υπόλοιπα έκαναν από 64,27% ως και 80% κούρεμα!
Οι Τράπεζες/Fund έκαναν καλύτερο επιτόκιο 6,30% στα προσημειούχα δάνεια και 6,80% στα μη προσημειούχα δάνεια.
Επετεύχθη αποπληρωμή από 24 ως 240 μήνες σε Τράπεζες/Fund.
Διαβάστε περισσότερα στην σύμβαση, δώστε έμφαση στις σελίδες 6-7 (Τράπεζες/Fund και Δημόσιο), και στις σελίδες 13 (δόσεις Τράπεζες/Fund), 31 (δόσεις ΑΑΔΕ).

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν.4738/2020), πραγματοποιήθηκε Νέα Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους! Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές και σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο, εκπονείται η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει:  Στην Intrum κούρεμα 80% και ρύθμιση σε 240 δόσεις. Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 79,06% και ρύθμιση σε 132 δόσεις. Στο …

Πολυμερής Σύμβαση σε φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε Servicers/Funds και σε Δημόσιο Read More »

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους

Πιο συγκεκριμένα, σε οφειλέτη, φυσικό πρόσωπο με οφειλές σε σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, εκπονούνται οι Συμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: Στην Εφορία/ΑΑΔΕ κούρεμα 60,96% και ρύθμιση σε 240 δόσεις. Στον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ κούρεμα 21,44% και ρύθμιση σε 240 δόσεις. Διαβάστε περισσότερα στην συμβάση ΑΑΔΕ και δώστε έμφαση στην σελίδα 4. Επίσης, στην σύμβαση ΕΦΚΑ και δώστε …

Νέα Ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε φυσικό πρόσωπο με πολύ καλά κουρέματα χρέους Read More »

Scroll to Top