Στατιστικά Αιτήσεων Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ως και 31-1-23