Υπηρεσίες

Ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Νόμος 4738/2020) Η διαδικάσια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών ξεκίνησε από 1η Ιουνίου του 2021. Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών με πολύ καλές προοπτικές απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ιδιώτες και επιχειρήσεις, εφόσον οφείλουν συνολικά πάνω από 10.000€ προς πιστωτές. Σύμφωνα με τα άρθρα 5-30 από τον Νόμο 4738/2020, ο …

Ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Read More »

Scroll to Top