Άκυρη είναι για το Δημόσιο όταν όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης προβλέπει:

  • Την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις.
  • Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα.
  • Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ.
  • Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο.
  • Την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.