Αν ο οφειλέτης έχει χρέος κάτω από 10.000 ευρώ, τότε θα πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας με τους πιστωτές του, μέσω άλλων εργαλείων, όπως:

  • Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων: με αξιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας.
    Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την απευθείας διαπραγμάτευση με την Τράπεζα ή το Διαχειριστή/Fund.
  • Για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο: με αξιοποίηση των πάγιων ρυθμίσεων της ΑΑΔΕ/Εφορία ή των έκτακτων ρυθμίσεων της ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ.