Πολλοί συγχέουν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό με τον Πτωχευτικό Νόμο. Παρότι, δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα και στο ίδιο ΦΕΚ, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Η βασική και μεγάλη διαφορά τους είναι ότι στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό πρέπει να ενταχθούν πρόσωπα (Νομικά ή Φυσικά) τα οποία τους ενδιαφέρει να κρατήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας. Ενώ, στον Πτωχευτικό Νόμο εντάσσονται πρόσωπα που δεν τους ενδιαφέρει αν θα χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.