Όταν έστω και μία οφειλή, είτε στο Δημόσιο, είτε στα Ασφαλιστικά ταμεία, είτε στις τράπεζες / funds είναι καθυστερημένη πάνω από 3 μήνες, τότε μπαίνουμε κανονικά. Αν όλες οι οφειλές, έχουν καθυστέρηση από 0 ως 3 μήνες τότε μπαίνουμε, αν και μόνο αν, αποδείξουμε ότι τα εισοδήματά του Οφειλέτη έχουν μειωθεί κατά 20% ή οι δαπάνες του έχουν αυξηθεί κατά 20%.