Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι κυριότεροι είναι οι εξής:

  • ο οφειλέτης, οι συνοφειλέτες και οι εγγυητές του ,να έχουν πραγματική οικονομική αδυναμία.
  • η εμπορική αξία της περιουσίας του Οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Ποια είναι τα ποσοστά διαγραφής;

  • προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ/Εφορία και ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ/Εφορία. Κατά περίπτωση επιτυγχάνεται και διαγραφή επί της βασικής οφειλής.
  • προς τις τράπεζες και διαχειριστές/fund δανείων: έως 80% επί του κεφαλαίου, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Στο ενδεχόμενο μερικής διαγραφής οφειλής, το υπολειπόμενο ποσό του χρέους, θα ρυθμιστεί σε ένα μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής:

  • έως 420 δόσεις σε Τράπεζες/Funds για φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
  • έως 240 δόσεις σε Εφορία (ΑΑΔΕ)/Ασφαλιστικά Ταμεία για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.