Οι κατευθύνσεις που έχουν δωθεί σε τράπεζες και στο Δημόσιο/Ασφαλιστικά ταμεία είναι να γίνεται κούρεμα των οφειλών (haircut), χαμηλότερες δόσεις, χαμηλότερα επιτόκια και επιμήκυνση στην αποπληρωμή. Ειδικά για τις τράπεζες και τα funds η αποπληρωμή μπορεί να φτάσει ως και 35 έτη, ανάλογα βέβαια αν υπάρχει προσημείωση ή όχι, ενώ στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 20 έτη (240 δόσεις), ανάλογα βέβαια το ποσό που χρωστάμε. Η ως τώρα εμπειρία/πράξη έχει δείξει ότι μπορούμε να πετύχουμε κούρεμα που φτάνει ως 80% επί του συνολικού ποσού σε Τράπεζες/Fund, ως 88% επί του συνολικού ποσού στην ΑΑΔΕ/Εφορία και ως 54% επί του συνολικού ποσού στον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ,
Όλα τα παραπάνω βασίζονται:

  • στα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη και
  • στα έσοδα και έξοδα του Οφειλέτη.

Όμως, η τελική λύση δεν δύναται να είναι γνωστή από πριν, δηλαδή ποια ακριβώς πρόταση θα υποβληθεί από τους πιστωτές. Αυτό είναι ξεχωριστό ζήτημα για κάθε περίπτωση και οι τελικές προτάσεις από τους πιστωτές υποβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας. Μάλιστα, οι τράπεζες και τα funds δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν πρόταση αν δεν το επιλέξουν.