Σύμφωνα με τον νόμο παρέχονται πρόνοιες στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά που ρυθμίζουν τις οφειλές τους και παρέχεται κρατική επιδότηση ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως στα δάνεια πρώτης κατοικίας για 5 έτη.