Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την ένταξή μας στη διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποια προθεσμία.