Οι δικηγόροι και οι οικονομολόγοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας δίκαιης και λειτουργικής κοινωνίας, και η γνώση και η εξειδίκευσή τους είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτού του στόχου.