κόκκινα δάνεια

προσθήκη κριτηρίου αναπηρίας στον ορισμό ευάλωτος οφειλέτης για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Προσθήκη κριτηρίου αναπηρίας στον ορισμό «Ευάλωτος Οφειλέτης» για τη ρύθμιση Κόκκινων Δανείων

Στα κριτήρια για την ένταξη ενός προσώπου στους ευάλωτους οφειλέτες δεν υπήρχε η αναπηρία του προσώπου αυτού, δημιουργώντας μία αδικία για τις πολύ ευπαθείς ομάδες, που έπασχαν από μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία. Πλέον, η αναπηρία κάποιου ατόμου προστίθεται στα κριτήρια για την «Έκδοση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη».

Νέα Ρύθμιση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού Κούρεμα δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου

Νέα Ρύθμιση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού: Κούρεμα δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου

Στις 31 Μαρτίου, νέο νομοσχέδιο τέθηκε προς συζήτηση από το Υπουργείο Οικονομικών, μία νέα δυνατότητα μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού που θα ωφελήσει αρκετούς Οφειλέτες. Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο θα πραγματοποιείται κούρεμα δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς να επιβαρύνεται το ωφελούμενο φυσικό πρόσωπο.

Οι servicers έχουν ρυθμίσει 3 δις οφειλών-κόκκινων δανείων Οι υποθέσεις του νόμου Κατσέλη θα εκδικαστούν εντός του 2024

Οι servicers έχουν ρυθμίσει 3 δις οφειλών – κόκκινων δανείων | Οι υποθέσεις του νόμου Κατσέλη θα εκδικαστούν εντός του 2024

Θα ολοκληρωθεί η εκδίκαση των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη;
Όσες υποθέσεις του νόμου Κατσέλη εκκρεμούν, θα εκδικαστούν, εντός του 2024 ή 2025. Το θετικό είναι πως οι συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών πραγματοποίησαν επικαιροποίηση στοιχείων στην πλατφόρμα «επαναπροσδιορισμού» του νόμου Κατσέλη, με σκοπό να πετύχουν την πλησιέστερη ημερομηνία εκδίκασης, γιατί αρκετές υποθέσεις είχαν αρχικά προγραμματιστεί μέχρι και το 2030.

Scroll to Top