Πραγματοποιήθηκαν 6.525 νέες αιτήσεις στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, σύμφωνα με την αναφορά του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σχεδόν διπλάσιες οι αιτήσεις τον Μάρτιο του 2024, σε σχέση με τον μέσο όρο των αιτήσεων του 2023 (μ.ο. 3.400 αιτήσεις ανά μήνα). Αυτή η ραγδαία αύξηση οφείλεται στις βελτιώσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Αυτή η αύξηση δεν φαίνεται μόνο στις νέες αιτήσεις, αλλά και στις νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών και στις συνολικές επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών. Επίσης, τους πρώτους τρεις μήνες του 2024, καταγράφηκαν 19.320 νέες αιτήσεις, ενώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2023, καταγράφηκαν λιγότερες από 50%, δηλαδή 9.500 νέες αιτήσεις. Αυτή η εκθετική άνοδος, έχει ως συμπέρασμα πως οι νέες ρυθμίσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, επέφεραν θετικά αποτελέσματα στους οφειλέτες.

Ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία του Μαρτίου 2024;

Τα στατιστικά στοιχεία από την Έκθεση Προόδου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Μαρτίου 2024 (βλέπε την πιο κάτω εικόνα):

  • Πραγματοποιήθηκαν 6.525 εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα.
  • Πραγματοποιήθηκαν 1.087 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα υψηλό σύνολο αρχικών οφειλών 355 εκ. ευρώ.
  • Πραγματοποιήθηκαν 15.408 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, συνολικά τον Μάρτιο του 2024, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5,5 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως το ποσοστό εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς διατηρείται σε σταθερά υψηλό επίπεδο.
Στατιστικά στοιχεία Εξωδικαστικού Μηχανισμού 03/24
Στατιστικά στοιχεία Εξωδικαστικού Μηχανισμού 03/24

Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού;

Ενημερωθείτε αναλυτικά στο άρθρο «Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού».

Οι Χρηματοοικονομικοί και Νομικοί Σύμβολοι της MFS, μπορούν να σας καθοδηγήσουν για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και για άλλες υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών.